Toepassing Wet arbeid vreemdelingen voor onderhoud aan cruiseschepen

Sinds de succesvolle dokking en refit van het destijds grootste cruiseschip ter wereld, de ‘Oasis of the Seas’, bij (toen nog) Keppel Verolme in oktober 2014 is er geen enkele opdracht meer gegeven voor onderhoud of refits van grote cruiseschepen in de haven van Rotterdam. De directies van de rederijen hebben informeel laten weten dat zij geen werk meer in Nederland laten verrichten. Aanleiding hiervoor is het optreden van de Nederlandse Inspectie SZW aan boord van de ‘Oasis of the Seas’ door de Wet arbeid vreemdelingen en de daaruit voortkomende boetes. Deze keuze heeft tot schade aan het imago van het Nederlandse maritieme cluster geleid en dat betekent concreet derving van inkomsten in het Rotterdamse havengebied.

NMT heeft de economische gevolgen van de Nederlandse praktijk van handhaving onder de aandacht gebracht van de Inspectie SZW. NMT heeft daarnaast meegewerkt aan publiciteit over dit dossier in diverse nationale kranten en in televisieprogramma’s, waarin onder andere onze voorzitter Bas Ort is geïnterviewd. De Inspectie heeft echter aangegeven de beslissing op bezwaar tegen de forse beboeting (€ 1 M) van de cruiserederij Royal Carribean Cruise Lines te willen afwachten. Deze reder is van mening dat deze substantiële boete volledig onterecht is opgelegd. Zolang dit speelt zullen de buitenlandse reders geen opdrachten geven aan Nederlandse scheepswerven en loopt de schade voor de sector nog verder op.

Status

NMT is door de overheid gevraagd een zienswijze op te stellen over de uitleg van regelgeving voor inzet van personeel buiten Europa voor onderhoud en refit werkzaamheden aan cruiseschepen. Deze zienswijze wordt opgesteld in samenwerking met de KVNR, Rotterdam Cruise Terminal en het Havenbedrijf Rotterdam en moet er aan bijdragen dat de overheid de regelgeving weer gaat toepassen zoals die is bedoeld. Hierdoor worden de drempels voor cruiseoperators om werk in Rotterdam te laten uitvoeren weggenomen.

Bekijk het NOS item in het acht uur journaal van 3 september 2018 omstreeks 18.15 minuten.