Vervangingsprogramma Marinevloot

NMT pleit voor meer inbreng Nederlandse bedrijven in Vervangingsprogramma Marinevloot

De komende jaren vervangt het Ministerie van Defensie een groot deel van de oudere schepen in de Nederlandse marinevloot. Dat biedt veel kansen voor Nederlandse maritieme bedrijven. Onderdelen van de vloot moeten echter Europees worden aanbesteed. Daardoor is de bijdrage van Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen aan de opdrachten onzeker. NMT pleit voor een substantiële bijdrage van Nederlandse bedrijven in de bouw van de mijnenbestrijdingsvaartuigen.

Het vervangingsprogramma van de Koninklijke Marine omvat onder andere een Combat Support Ship, twee fregatten, zes mijnenbestrijdingsvaartuigen en vier onderzeeboten. Het Combat Support Ship en de beide fregatten worden gebouwd door Damen Schelde Naval Shipbuilding, in samenwerking met een groot aantal Nederlandse toeleveranciers. De opdracht voor de zes mijnenbestrijdingsvaartuigen is inmiddels verstrekt aan een consortium onder leiding van het Franse Naval Group. De inbreng van Nederlandse toeleveranciers daarin lijkt minimaal. Voor de onderzeeboten wordt gedurende het aanbestedingsproces op enig moment bepaald met welke partner(s) de procedure wordt voortgezet. Hierbij kan op grond van veiligheidsbelangen (artikel 346 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie) of in het belang van de Defensie industrie strategie (DIS) een nationale voorkeur kan worden uitgesproken. De omvang van de inbreng van Nederlandse bedrijven in deze aanbestedingen is onzeker. En dat terwijl de overheid in de DIS het grote belang van instandhouding van kennis en kunde in Nederland voor bouw en onderhoud van marineschepen benadrukt.

Belang voor de leden
De Nederlandse toeleveranciers kunnen hoogwaardige systemen en componenten bieden aan alle projecten in het vervangingsprogramma. Het belang van de leden van NMT is om een concurrerende en sterke positie te verkrijgen in de projecten die deels Europees worden aanbesteed. Opdrachten voor marineschepen dragen immers bij aan de bedrijfsresultaten en versterken de exportpositie van de maritieme bedrijven. Bovendien hebben innovaties van Nederlandse maritieme bedrijven groot belang bij een actieve houding van de overheid. Door middel van het launching customership-principe stimuleert de overheid de toepassing van deze innovaties op de te bouwen marineschepen.

Wat wil NMT?
NMT strijdt voor een substantiële bijdrage van Nederlandse toeleveranciers in de bouw van de mijnenbestrijdingsvaartuigen. Hoewel NMT een neutrale positie inneemt ten aanzien van de keuze voor het consortium voor de ontwikkeling en bouw van de onderzeeboten, pleit de vereniging wel voor maximale inschakeling van Nederlandse bedrijven. Bovendien is NMT van mening dat de bouw van onderzeeboten in Nederland een belangrijke voorwaarde is voor behoud van kennis en kunde op het gebied van marinebouw in Nederland.

Speerpunten NMT

  1. Bevorderen van de positie van Nederlandse bedrijven om maximaal te kunnen profiteren van het omvangrijke vervangingsprogramma van de Koninklijk Marine, in het bijzonder voor de mijnenbestrijdingsvaartuigen en de onderzeeboten.
  2. Bewaken van de launching customer-positie van Nederlandse bedrijven in systeemintegratie en levering van essentiële systemen.
  3. Bevorderen van de keuze voor afbouw van onderzeeboten op Nederlands grondgebied.
  4. Bijdragen aan versterking van de kennis en kunde in de Nederlandse Gouden Driehoek van bedrijven, kennisinstellingen en overheid.