Vrijhandelsverdrag CETA

CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) is een vrijhandelsverdrag tussen de Europese Unie en Canada. Na lange onderhandelingen is het verdrag op 30 oktober 2016 dan toch ondertekend door de Europese regeringsleiders en de Premier van Canada. CETA zal bilateraal de handel bevorderen en markttoegang in Canada voor Europese bedrijven verbeteren.

Het Europees Parlement zal het verdrag begin 2017 ook moeten goedkeuren, zodat het ‘voorlopig’ in werking kan treden. ‘Voorlopig’ houdt in dat slechts een deel van het verdrag direct in werking kan treden, omdat een ander deel eerst nog formeel moet worden goedgekeurd door alle EU lidstaten. Dit komt omdat de EU (Europees parlement, Europese lidstaten en de Europese Commissie) niet op alle onderdelen van het handelsbeleid volledige competentie heeft. Gelukkig vallen importtarieven wel binnen de competenties van de EU. De verwachting is daarom ook dat de importtarieven in de loop van 2017 tot begin 2024 volledig zullen worden afgebouwd naar 0%.

Standpunt NMT

Zoals beschreven bevorderd CETA de handel en markttoegang in Canada voor Europese bedrijven. Daarnaast biedt CETA ook kansen voor onze sector. Dit omdat het verdrag voorschrijft dat Canada de importtarieven op een groot aantal Europese schepen in 3 tot 7 jaar moet afbouwen naar 0%. Voor onze sector is dit de meest genereuze toezegging die Canada ooit heeft gedaan aan een handelspartner. Daarom is Netherlands Maritime Technology zeer te spreken over dit vrijhandelsverdrag als resultaat van de lange onderhandelingen met de Europese regeringsleiders en de Premier van Canada.

Downloads

Table with ship type overview of import Dutch Tariff reduction in CETA

CETA Letter VNO NCW

Advantages of CETA