Vrijhandelsverdrag CETA

Op 21 september 2017 trad het grootste deel van het vrijhandelsverdrag tussen Canada en de EU in werking. Dit verdrag, beter bekend onder de naam CETA, is een van de meest ambitieuze vrijhandelsverdragen die door de EU is gesloten. CETA is belangrijk voor scheepsbouwers en maritieme toeleveranciers omdat het de markttoegang in Canada voor Europese bedrijven sterk verbetert.  

Nut van CETA voor jou 

Afbouw importtarieven 

Een belangrijk onderdeel van CETA is de afbouw van importtarieven. Canada en de EU hebben meer dan 99% van de importtarieven voor industriële producten afgeschaft vanaf de inwerkingtreding van het verdrag. Hieronder vallen ook de producten die worden vervaardigd door maritieme toeleveranciers. De invoerrechten op bijna alle Europese scheepstypes zullen binnen drie tot zeven jaar na de inwerkingtreding verdwijnen. 

Beter markttoegang dienstensector 

Canada en de EU hebben ook afspraken gemaakt over de markttoegang voor de dienstensector. Het is onder CETA verboden om onderscheid te maken tussen Canadese en Europese dienstverleners. Dit is bijvoorbeeld relevant als je bedrijf actief is op het gebied van onderhoud of reparatie van schepen. Verder zijn er nieuwe mogelijkheden voor Europese bedrijven met betrekking tot openbare aanbestedingen. 

Wil je meer weten over de voordelen van CETA? 

Lees dan de (Engelstalige) notitie die NMT voor haar leden ter beschikking heeft gesteld. In deze notitie kun je o.a. meer lezen over oorsprongsregels; regels met betrekking tot certificering en de geschillenbeslechting die onder CETA geldt. Verder kun je in de bijgevoegde tabel vinden hoe de importtarieven voor verschillende scheepstypen de komende jaren worden afgebouwd. 

Probleem met ratificatie 

Voordat het complete verdrag in werking zal treden moeten alle nationale parlementen van de EU lidstaten het Verdrag hebben goedgekeurd. Tot op heden hebben de parlementen uit 13 van de 27 EU-lidstaten CETA goedgekeurd. In Nederland heeft de Tweede Kamer op 18 februari 2020 ingestemd met het verdrag. De Eerste Kamer moet nog stemmen. Door de hevige kritiek op CETA door de NL-se oppositiepartijen en een flink aantal NGO-s is het mogelijk dat het verdrag niet door de Eerste Kamer komt. In dat geval zal Nederland zich bij de Eurocommissaris voor Handel Phil Hogan moeten melden. Het is nog onduidelijk wat er gebeurt als niet alle parlementen het verdrag goedkeuren. We houden je op de hoogte via de NMT nieuwsbrief.  

Downloads

CETA what’s in it for your business

Table with ship type overview of import Dutch Tariff reduction in CETA

CETA Letter VNO NCW

Advantages of CETA