Start aanbesteding opvolger RV Navicula

Eind augustus zal het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) de Europese aanbesteding starten voor de opvolger van de RV Navicula.
Het betreft een aluminium ondiep-water onderzoekschip met afmetingen van circa 36 x 9 x 1 meter dat geschikt is voor operaties op de Waddenzee, Zeeuwse wateren en Noordzeekust, en dat daarbij geschikt moet zijn om zeer regelmatig droog te vallen en in zeer ondiep water te opereren.

Aan boord is een groot werkdek voorzien, inclusief A-frame op het achterschip en J-frame midscheeps, plus accommodatie voor ongeveer 16 opvarenden inclusief bemanning, zie bijgaande indicatieve artist impression. De aanbesteding wordt opengesteld via TenderNed en bestaat uit een Selectiefase, waarbij geinteresseerde gegadigden zich kunnen kandideren voor deelname, en een Gunningsfase, waarbij aanbiedingen dienen te worden ingediend op basis van specificaties van een conceptontwerp.