Start van nieuw maritiem Europees Innovatieproject LeanShips

Op 1 mei jl. is het Europese maritieme innovatie project LeanShips – Low Energy And Near to Zero Emission Ships – van start gegaan, waarvoor o.a. Netherlands Maritime Technology het projectmanagement verzorgd. Het project zal op praktijkschaal de effectiviteit en betrouwbaarheid van een aantal energiebesparende en emissiearme maritieme technologieën demonstreren. LeanShips is een van de eerste projecten die gehonoreerd is onder het nieuwe Europese research en innovatie kaderprogramma HORIZON 2020. De totale subsidie bedraagt ca. €17 miljoen.

Projectteam

De coördinator van het project is DAMEN Shipyards Gorinchem. Het projectmanagement wordt verzorgd door Netherlands Maritime Technology (NMT), het Center of Maritime Technologies e.V. (CMT) uit Duitsland en CETENA S.p.A., het Italiaanse maritieme onderzoeksinstituut. Het consortium omvat 46 partners uit 12 Europese landen en bestaat uit rederijen, scheepswerven, equipment leveranciers en kennisinstellingen, waaronder 12 Nederlandse partners.

8 innovaties

LeanShips beoogt 8 verschillende innovaties in de praktijk te brengen die energiebesparende en emissiearme technologieën combineren met de eisen en wensen van eindgebruikers. Toegewijde teams van equipment leveranciers (technology providers), scheepswerven (technology integrators) en rederijen (technology users) maken het mogelijk dat de ontwikkelde innovaties ook de stap naar marktimplementatie kunnen zetten. De volgende 8 innovaties maken deel uit van het project:

  • Sleepboten aangedreven door liquefied natural gas (LNG) of compressed natural gas (CNG) in combinatie met Reverse Stern Drives (RSD)
  • Diesel/methanol dual fuel motoren voor offshore service schepen
  • Efficiënte LNG carrier
  • Retrofit van short sea vrachtschepen
  • Binnenvaartschip met grote oscillerende voortstuwing
  • Grote schroef voor vrachtschepen
  • Energie efficiënte cruiseschepen

De beoogde markten voor het project zijn: kleine tot middelgrote schepen voor transport over water binnen Europa, schepen voor offshore toepassingen en de vrijetijd/cruise markt. Eerste schattingen geven aan dat LeanShips zal leiden tot 25% brandstofbesparing, minimaal 25% CO2-reductie en tot 100% vermindering van uitstoot van SOx, NOx en fijnstof. De partners willen door deelname aan het project een voorbeeld stellen en andere rederijen aanmoedigen te investeren in groene technologie.

De kick off van het project vindt 16 en 17 juni plaats bij DAMEN Shipyards in Gorinchem.

Meer informatie

Netherlands Maritime Technology is verantwoordelijk voor het project management en zorgt tevens voor het delen en verspreiden van de in het project opgedane kennis op het gebied van technologische innovatie en innovatieprocessen, ten behoeve van alle partners en de maritieme sector. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Oscar Lauf, Innovation Manager Netherlands Maritime Technology.