Subsidie beschikbaar voor ontwikkelen en certificeren van Stage-V binnenvaartmotoren

Er is subsidie beschikbaar voor het ontwikkelen en certificeren van Stage-V binnenvaartmotoren, een mooie kans voor NMT leden die hierin actief zijn. Door middel van de regeling ‘Duurzame Binnenvaartmotoren’ worden motorfabrikanten gestimuleerd om binnenvaartmotoren met Stage V-certificaat op de markt te brengen. Nu is er nog nauwelijks aanbod van motoren die aan de emissie-eisen voldoen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt 1,5 miljoen euro subsidie beschikbaar via de regeling.

In de Green Deal van juni 2019 is afgesproken dat de binnenvaart in 2050 emissievrij en klimaatneutraal is. Om die ambitie waar te maken zijn motoren nodig die voldoen aan de nieuwste emissie-eisen (nu: NRMM Stage V). Alleen zijn er, doordat de binnenvaart een relatief kleine markt is voor motorfabrikanten, op dit moment nog niet genoeg motoren beschikbaar die daaraan voldoen.

Hoge kosten certificering

De kosten die fabrikanten moeten maken voor certificering zijn erg hoog en voor motorfabrikanten is het daardoor lastig om een positieve business case voor Stage V binnenvaartmotoren te krijgen. De regeling ‘Duurzame Binnenvaartmotoren’ biedt hiervoor nu ondersteuning om motorfabrikanten te stimuleren om binnenvaartmotoren met Stage V-certificaat op de markt te brengen. Wanneer het aanbod er straks is, wil het ministerie van IenW ook subsidie ter beschikking stellen aan scheepseigenaren die investeren in zo’n Stage V-motor.

Aanvragen subsidie

Dit jaar stelt het ministerie 500.000 euro beschikbaar met een maximumbedrag van 250.000 euro per projectaanvraag. De uiterste inleverdatum voor aanvragen is 16 november 2020. Volgend jaar wordt 1.000.000 euro beschikbaar gesteld. De uiterste datum voor indienen is dan 1 maart 2021. Een onafhankelijke Innovatieraad beoordeelt de ingediende projecten.
Fabrikanten die in aanmerking willen komen voor de subsidie, moeten zich met hun project richten op de ontwikkeling en certificering van motoren van het type IWP (binnenvaartvoortstuwingsmotoren), IWA (binnenvaart- ondersteuningsmotoren), of de marinisatie van NRE (Non-Road Engines onder de 560kW) en Euro VI-motoren. In EU-verordening 2016/1628 is dat omschreven.

Meer informatie en aanvragen?

Kijk dan op de website van het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB). Het  aanvraagformulier vind je hier.