Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw 2017 verhoogd met 180.000 euro

De afgelopen zomer opengestelde en kort daarna overschreven Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS) is verhoogd met € 180.000. Daarmee is het totaal beschikbare budget voor 2017 gestegen naar € 4.780.000. Dit werd 12 december 2017 in de Staatscourant gepubliceerd. Netherlands Maritime Technology is verheugd dat hiermee een zo groot mogelijk deel van het beschikbare budget voor het stimuleren van duurzame innovaties ten goede komt aan de maritieme sector. NMT zet zich nog steeds in voor een verlenging van de regeling voor 3 jaar.

Meer informatie

De SDS-regeling is bedoeld om de introductie van vernieuwende duurzame technologieën in de scheepsnieuwbouw en –ombouw mogelijk te maken. Technologieën die bedoeld zijn voor de structurele verlaging van CO2-uitstoot en andere schadelijke emissies, aan boord van verschillende scheepstypen voor zee en binnenwateren, maar ook aan boord van mobiele offshore eenheden. Andere oplossingen die bijdragen aan de duurzame inzet van het schip gedurende de levensduur, vallen tevens onder de regeling.