Terugblik Human Capital Commissie West vergadering 9 februari 2017

Op 9 februari kwam de HC Commissie West bij elkaar bij commissielid Alphatron Marine in Rotterdam. Karin Hoogendam schetste met een korte filmpresentatie en mondelinge toelichting een goed beeld van de producten en activiteiten van Alphatron. Netherlands Maritime Technology (NMT) en de commissieleden danken Alphatron Marine uiteraard voor haar gastvrijheid!

Meer informatie

Commissiezaken

Deze keer werd wat uitvoeriger dan anders stilgestaan bij de samenstelling van deze commissie. Ook kwam de voortgang van de activiteiten en doelstellingen voor Human Capital, zoals gepresenteerd in het NMT jaarplan 2017, naar voren.

Onderwijs en Arbeidsmarkt

Naast enkele vaste onderwerpen, o.a. activiteiten op het gebied van imago- en instroombevordering, professionalisering van docenten, het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Maritiem, kwam deze vergadering enkele arbeidsmarkt gerelateerde onderwerpen ter tafel, zoals de Netherlands Maritime Academy, de jaarlijkse themabijeenkomst, mobiliteit binnen de branche en casestudies op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid.

Human Capital Themabijeenkomst

Op 5 oktober a.s. organiseert NMT, in samenwerking met A+O Metalektro, de derde jaarlijkse Human Capital Themabijeenkomst bij Wärtsilä in Drunen rondom het thema ‘Sharing is caring’. Onderwerpen als dienend leiderschap, goed werkgeverschap, mobiliteitsvraagstukken en kennisdeling zullen aan bod komen. Het doel van de themabijeenkomst is kennisuitwisseling en netwerken en de doelgroep betreft HR professionals, directie en ondernemingsraden bij toeleveranciers en scheepswerven. Een werkgroep gaat zich de komende periode bezighouden met de opzet van het programma voor deze dag. Klik hier voor meer informatie.

De volgende vergadering van de HC Commissie West vindt plaats op 9 mei a.s. op locatie bij Royal IHC in Kinderdijk.