Terugblik vergadering Human Capital Commissie West op 1 december

Zoals gebruikelijk vinden de vergaderingen van de Human Capital Commissies van Netherlands Maritime Technology (NMT) bij voorkeur plaats op locatie bij één van de commissieleden. Op 1 december was de HC- Commissie West te gast bij Koninklijke De Vries Scheepsbouw BV in Aalsmeer. Gastvrouw deze dag, Madelein van Acker, HR Manager bij De Vries Groep, opende de vergadering met een indrukwekkende bedrijfsfilm. De vergadering werd afgesloten met een rondleiding door een medewerker met 50 dienstjaren! Een idealere gids was niet denkbaar, alle vragen over verleden en heden van bedrijf, productie, duurzaamheid, maar ook de prachtige jachten zelf werden uitgebreid beantwoord.

Meer informatie

Tijdens de vergadering werd er, behalve vooruitgeblikt naar 2017, uiteraard ook stilgestaan bij 2016. Wat ging goed, wat kan beter, et cetera? De commissieleden waarderen de thematische opzet van de vergaderingen en de focus op enkele speerpunten, zoals de themabijeenkomst, NMA en Duurzame Inzetbaarheid. De themabijeenkomst 2016 “Futureproof op woelige baren” is ook uitgebreid geëvalueerd en er wordt uitgegaan van wederom een HC-bijeenkomst in 2017. Verder werden ook best practices bij activiteiten in het basis- en voortgezet onderwijs waar commissieleden bij betrokken zijn gedeeld.

NMT en de commissieleden danken Koninklijke De Vries Scheepsbouw voor haar gastvrijheid. Voor meer informatie over de HC Commissie West klik hier.