Tevredenheidsonderzoek

Een vereniging is van en voor de leden. Ook het beleid wordt door de leden bepaald. Netherlands Maritime Technology (NMT) meet daarom periodiek hoe de tevredenheid over de brancheorganisatie bij de leden is.

Meer informatie

Doel van het tevredenheidsonderzoek is inzicht verschaffen in:

–      Beeld en bekendheid activiteiten NMT

–      Toegevoegde waarde lidmaatschap

–      Waardering en tevredenheid over NMT

–      Mogelijke verbeterkansen

De resultaten van het eerste onderzoek zijn op 21 mei 2015 gepresenteerd, de resultaten van het vervolgonderzoek zijn 2 jaar later (op 18 mei 2017) gepresenteerd.

2017

Hieronder kunt u de uitkomsten van het onderzoek van 2017 downloaden.

NMT Tevredenheidsonderzoek 2017

Hieronder kunt u de infographic met de resultaten van 2017 downloaden.

Infographic tevredenheidsonderzoek 2017

2015

Hieronder kunt u de uitkomsten van het onderzoek van 2015 downloaden.

Rapportage Tevredenheidsonderzoek NMT 2015.pdf (2 mb)

Hieronder kunt u de infographic met de resultaten van 2015 downloaden.

Infographic NMT Tevredenheidsonderzoek 2015.jpg (1,5 mb)