Tevredenheidsonderzoek

Een vereniging is van en voor de leden. Ook het beleid wordt door de leden bepaald. Netherlands Maritime Technology (NMT) meet daarom periodiek hoe de tevredenheid over de brancheorganisatie bij de leden is.

Doel van het tevredenheidsonderzoek is inzicht verschaffen in:

–      Beeld en bekendheid activiteiten NMT

–      Toegevoegde waarde lidmaatschap

–      Waardering en tevredenheid over NMT

–      Mogelijke verbeterkansen

De resultaten van het meest recente onderzoek zijn op 16 mei 2019 gepresenteerd. De eerdere rapportages zijn in mei 2017 en 2015 uitgebracht.

2019

Hieronder kun je alle uitkomsten van het onderzoek van 2019 downloaden.

NMT Tevredenheidsonderzoek 2019

Hieronder kun je de infographic met de resultaten van 2019 downloaden.

Infographic tevredenheidsonderzoek 2019

2017

Hieronder kun je de uitkomsten van het onderzoek van 2017 downloaden.

NMT Tevredenheidsonderzoek 2017

Hieronder kun je de infographic met de resultaten van 2017 downloaden.

Infographic tevredenheidsonderzoek 2017

2015

Hieronder kun je de uitkomsten van het onderzoek van 2015 downloaden.

Rapportage Tevredenheidsonderzoek NMT 2015.pdf (2 mb)

Hieronder kun je de infographic met de resultaten van 2015 downloaden.

Infographic NMT Tevredenheidsonderzoek 2015.jpg (1,5 mb)