Tweede Kamer erkent belang maritieme toeleverindustrie voor Defensie

Regelmatig praten we je bij over ontwikkelingen op het gebied van belangenbehartiging. Deze week speciale aandacht voor de rol van de maritieme toeleverindustrie binnen de marinebouw. De Tweede Kamer heeft het belang van deze industrie op dinsdag 8 december onderstreept met het aannemen van twee belangrijke moties.

In aanloop naar twee Defensiedebatten in de Tweede Kamer publiceerde NMT op donderdag 26 november een artikel over het belang van investeren in de kennisbasis bij Nederlandse maritieme toeleveranciers voor de vervanging van de Walrusklasse onderzeeboten. Wij vinden dat Nederland nu moet investeren in de ontwikkeling van innovatieve technologie van de Nederlandse toeleveranciers en kennisinstituten, zodat cruciale kennis over bouw en onderhoud van onderzeeboten voor Nederland behouden blijft en straks bij gunning ook beschikbaar is.

Kabinet onderschat rol hoogwaardige Nederlandse toeleveranciers
Vorige week spraken het kabinet en de Tweede Kamer tijdens het Algemeen Overleg Personeel/Materieel Defensie en de begrotingsbehandeling van het ministerie van Defensie onder andere over de nieuwe onderzeeboten voor de Koninklijke Marine. Het kabinet verbaasde door aan te geven dat ‘we geen zelfscheppende onderzeebootindustrie meer hebben in Nederland’ en dat ‘strategische autonomie vooral in het onderhoud zit’. Volgens NMT onderschat het kabinet hiermee de potentiële rol van Nederlandse hoogwaardige toeleveranciers, die zich hebben bewezen bij de instandhouding en levensduurverlenging van de Walrusklasse. Deze kennis is essentieel bij het ontwerp, de bouw én instandhouding van de nieuwe onderzeeboten.

Tweede Kamer: maak gebruik van eigen industrie en breng exportkansen in kaart
De Tweede Kamer liet (gelukkig) een ander geluid horen. Martijn van Helvert (CDA) gaf aan dat ‘we willen dat het Nederlandse bedrijfsleven een grote rol krijgt’ en Chris Stoffer (SGP) riep de staatssecretaris nogmaals op om te kiezen voor de Nederlandse maritieme industrie. Heel veel kennis is hier immers wel aanwezig en kan worden omgezet in werkgelegenheid en exportkansen. Van Helvert en Stoffer hebben dan ook moties ingediend waarin het kabinet wordt opgeroepen om optimaal gebruik te maken van het aanwezige zelfscheppende marinebouwcluster en de exportkansen in kaart te brengen. Beide moties zijn door de Tweede Kamer aangenomen. Dat is een prachtig resultaat voor de Nederlandse maritieme toeleverindustrie. Het is nu aan het kabinet om uitvoering aan de moties te geven.