Nog meer gegevens gezocht voor Arbeidsmarktmonitor 2015-2016

Om een goed beeld te krijgen van de personeelsbehoefte in de maritiem-technologische sector voert Netherlands Maritime Technology (NMT) ook dit jaar een arbeidsmarktonderzoek uit onder haar leden. De uitkomsten worden gebruikt voor het sectorale arbeidsmarkt- en opleidingsbeleid. Hoe meer gegevens, hoe betrouwbaarder de monitor. Dus als u nog niet meegedaan heeft aan het onderzoek voor de Arbeidsmarktmonitor 2015-2016, dan verzoekt NMT u vriendelijk dit alsnog te doen.

Meer informatie

Indien u onverhoopt de toegezonden mail niet meer heeft, kunt u dit doorgeven aan Annette Opstal, Human Capital Manager NMT, T 088 44 51 042 of E opstal@maritimetechnology.nl. Deelnemen kan nog tot 15 maart.

Onderzoeksbureau Ecorys voert de arbeidsmarktmonitor uit in opdracht van Nederland Maritiem Land.

NMT dankt u alvast hartelijk voor uw medewerking.