Update Public Affairs-Activiteiten NMT

Onderstaand een selectie van onderwerpen en activiteiten waar verschillende NMT’ers de afgelopen weken in het belang van de leden mee bezig zijn geweest (in verband met de kerstvakantie is het overzicht iets beperkter dan gewoonlijk):

Omgevingswet

Op 21 december heeft NMT een reactie ingediend op de consultatie van het Invoeringsbesluit Omgevingswet. In deze reactie op de concept wetteksten is een aantal knelpunten voor onze leden benoemd. Om de knelpunten in de praktijk te laten zien, volgt begin februari ook nog een werkbezoek van ambtenaren, die betrokken zijn bij de Omgevingswet, aan een scheepswerf. NMT blijft zich inzetten voor praktische invulling van de nieuwe milieuwetgeving, die in 2021 in werking zal treden.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

NMT is op bezoek geweest bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Dit gesprek is deels om de goede contacten tussen NMT en dit ministerie te onderhouden en deels om te spreken over de organisatie en ondersteuning van innovatiemissies.

Vernieuwingsprogramma’s Koninklijke Marine

In het kader van de Informatiebijeenkomst Vernieuwingsprogramma’s Koninklijke Marine op 14 februari aanstaande, is NMT druk in overleg met verschillende stakeholders. Doel is om de kansen en aandachtspunten voor de sector zo goed mogelijk in beeld te krijgen.

Exportplatform Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Overleg gehad met het Exportplatform van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het doel van dit platform is om exportactiviteiten te bevorderen en in lijn te brengen met de agenda’s van bewindspersonen. Dit gesprek vond plaats, omdat het Exportplatform een rondje langs de velden maakt, om zo goed mogelijk invulling te kunnen geven aan de behoeften van de aangesloten branches/bedrijven. NMT heeft aangegeven wat het zelf al doet en waar vanuit de overheid meer ondersteuning voor handelsactiviteiten gewenst is.

Public affairs (PA) wordt ook wel belangenbehartiging genoemd. In het geval van NMT zijn dit de belangen van de leden. Hierbij gaat het allereerst om het uitoefenen van invloed op beleid dat onze sector aangaat, zoals maritieme regelgeving en subsidieregelingen. Het omvat daarnaast het verstevigen van de positie en reputatie van onze sector. NMT onderstreept in haar contacten met de diverse stakeholders dagelijks de belangrijke (economische) bijdrage die de sector levert aan onze welvaart.