Uw hulp nodig: herziening Implementing Regulation van de Marine Equipment Directive

Netherlands Maritime Technology (NMT) is zeer nauw betrokken bij de ontwikkeling van de Marine Equipment Directive (MED). De Europese Commissie (EC) heeft ons om hulp gevraagd voor de herziening van de 2nd Implementing Regulation (IR) waar zij nu mee bezig is. De IR is van groot belang voor producenten en toeleveranciers van producten met een MED-keur, omdat het de basis is voor de toekenning van deze keur. De MED is erg specifiek en enkel gebruikers hebben de juiste kennis om de herziening tot een succes te maken. Daarom schakelen wij uw hulp in.

Uw commentaar is van zeer groot belang

De IR geeft alle regels, teststandaarden en ingangs- en uitfaseerdata waaraan MED-producten moeten voldoen. Produceert of verkoopt u producten die MED-keur (de zogenaamde wheelmark) hebben, dan is deze herziening voor u dé kans om te zorgen dat de uiteindelijke regeling voldoet. De volgende productgroepen vallen onder de MED:

  • Life-saving appliances
  • Marine pollution prevention
  • Fire protection equipment
  • Navigation equipment
  • Radio-communication equipment
  • COLREG 72
  • Other safety equipment
  • Equipment under SOLAS Chapter II-1

Een gedetailleerder overzicht van alle producten per productgroep kunt u hier vinden (let niet op de kleuren). Wanneer u uw producten vindt, ziet u ook welk nummer zij hebben (MED/X.Y). Schrikt u niet van de grootte: per product zijn er slechts 1 of 2 regels waarin de regels, teststandaarden etc. staan.

Wij horen graag uw commentaar op de IR, ook wanneer deze naar uw idee correct is! Zorgt u er alstublieft voor dat uw commentaar duidelijk is: verwijs naar het betreffende product (MED/X.Y), geef alle nodige informatie en verwijs naar de relevante standaarden etc. Uw commentaar ontvangen wij graag in het Engels, zodat het direct doorgegeven kan worden aan de Europese Commissie.

Deadline voor het aanleveren van commentaar is 14 augustus 2017

Voor vragen en het aanleveren van uw commentaar, kunt u contact opnemen met Sander den Heijer: heijer@maritimetechnology.nl.