Verdere ontwikkeling van scheepsontwerpsysteem bestaande uit meerdere componenten

De afgelopen jaren hebben Numeriek Centrum Groningen (NCG), Conoship en Scheepsbouwkundig Advies en Reken Centrum (SARC) een pilot ontwikkeld waarbij scheepsontwerp- en engineeringssoftware van verschillende herkomst, m.n. NUPAS-CADMATIC en PIAS, zich gedraagt als één systeem. Om dit concept verder uit te bouwen is, met behulp van Netherlands Maritime Technology (NMT), een voorstel gedaan voor een MIT-R&D-samenwerkingsproject. Dat is recent gehonoreerd, waardoor de ontwikkeling nu in volle vaart verder kan gaan.

De design- en engineeringfase van schepen is uiterst complex, vooral bij complexe en ingewikkelde schepen zoals die voornamelijk in Nederland gebouwd worden. Veruit de meeste kosten worden bepaald door de keuzes en beslissingen in deze cruciale eerste tijd van het scheepsbouwproces. Veel activiteiten en berekeningen vinden plaats in zowel de ontwerp- als de engineeringfase: indelingsontwerp, stabiliteit, eerste benadering constructieberekeningen, hydrostatische en –dynamische berekeningen, vastleggen van de loop van de pijpleidingen, compliance met wetten en regels etc.

Om met het gehele scheepsbouwproces competitief te zijn ten opzichte van de concurrentie uit het buitenland, zijn intelligente en communicerende systemen nodig voor:

  • tijdswinst,
  • lagere faalkosten (door deling van gegevens en capaciteiten tussen systemen),
  • betere inschatting van de planning,
  • een meer optimaal scheepsontwerp.

In het verleden zijn al eerste successen behaald met deze materie met bijvoorbeeld het Innovero-project, Uitwisseling van Scheepsgeometrie en het project Integraal Samenwerken. Alle genoemde projecten zijn ten einde terwijl Nederlandse scheepsontwerpbedrijven en scheepswerven heel graag verder willen met Computer Aided Design.

De concurrentie zit ondertussen niet stil, Nederlandse werven en ontwerpbureaus kunnen een hogere efficiëntie en effectiviteit behalen door verdere integratie van software en processen. Met dat doel voor ogen gaan in dit project ervaren partijen aan de slag met de ontwikkeling van een scheepsontwerpsysteem wat zich gedraagt als één systeem, terwijl het `onder water’ kan bestaan uit losse componenten. Die onderdelen hebben echter voortdurend contact met elkaar en wisselen permanent hun ontwerpgegevens uit.

Partners

De projectinitiatoren zijn NCG, Conoship Internationl, en SARC (Scheepsbouwkundig Advies en Reken Centrum). Softwarepakketten die in eerste instantie worden opgenomen zijn, de door deze partijen vervaardigde en gebruikte producten, NUPAS-CADMATIC en PIAS.

Meer informatie

Een panel van eindgebruikers assisteert de ontwikkelaars bij het maken van de juiste keuzes. Als u daar belangstelling voor hebt kunt u contact opnemen met SARC, H.J. Koelman via T 035-6915024.