Volg de module ‘HVAC & Refrigeration Systems’ uit de bekende NMT trainingenserie voor ontwerpers

De serie trainingen ‘Design of Marine Auxiliary Systems’ is uitgebreid met de module: ‘HVAC & Refrigeration systems’ (module 4). Gedurende deze module krijg je inzicht in het ontwerp van ‘Heating, Ventilation and Air-Conditioning’ (HVAC) systemen en koelsystemen en leer je de hiervoor benodigde berekeningen op basis van natuurkundige basisprincipes uit te voeren. Uiteraard worden ook ontwerpafwegingen en de geldende normen en wetgeving behandeld. Module 4 kun je volgen op 20 en 21 augustus a.s..

Uitgebreide training over hulpsystemen aan boord

Tijdens de gehele serie trainingen ‘Design of Marine Auxiliary Systems’ worden de belangrijkste aspecten van hulpsystemen aan boord van schepen en offshore platformen behandeld om de deelnemers de nodige kennis te verschaffen voor het ontwerp van deze systemen. De trainingen zijn inmiddels al gestart maar modules kunnen ook prima los worden gevolgd. Aanmelden is op dit moment nog mogelijk voor de derde en vierde module. De derde module betreft ‘System Engineering’. Tijdens deze module leer je de benodigde berekeningen uit te voeren om tot een gebalanceerd en geïntegreerd ontwerp van pijpleiding systemen te komen. In 2019 vinden de overige modules weer plaats.

Module 1: ‘Introduction Systems Architecture’ – wordt ingepland in 2019, info volgt
Module 2: ‘Fundamentals of Pumps, Compressors and Heat Exchangers’ – wordt ingepland in 2019, info volgt
Module 3: ‘System Engineering’ – wordt ingepland in 2019, info volgt
Module 4: ‘HVAC and Refrigeration systems’ – 20 & 21 augustus

Gedurende alle vier de modules wordt de uitgelegde theorie geoefend met behulp van opdrachten. De modules worden in het Engels gegeven.

Docenten en experts

De hoofddocenten van deze trainingen zijn professor Douwe Stapersma MSc en universitair docent Peter de Vos MSc. De eerste module wordt uitgevoerd in samenwerking met Econosto Nederland BV. De vierde module is ontwikkeld samen met en wordt mede gegeven door Patrick Vroon en Raymond Cordier de Croust; beiden hebben uitgebreide ervaring met het ontwerp van HVAC en koelsystemen aan boord van schepen.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over bovenstaande trainingen contact op met Jeannette Lucas-Colijn, Event Manager bij Netherlands Maritime Technology, via E academy@maritimetechnology.nl of T 088 44 51 043.