Volop kansen in de offshore windsector

Het Members Only Trade seminar ‘New vessel concepts in Offshore Wind’, dat het Trade team van Netherlands Maritime Technology (NMT) op 10 november hield voorafgaand aan de NMT Netwerkbijeenkomst, genoot veel belangstelling. NMT wil met u de kansen in de markt ontdekken, offshore wind is daar één van en zeer nauw verbonden met duurzaamheid, nog zo’n kans voor bedrijven die zich internationaal willen onderscheiden. “Het wordt waarschijnlijk steeds meer en sneller in de wereldwijde offshore windsector, wat vraagt om steeds weer nieuwe, vindingrijke oplossingen”, vertelde Hans Timmers, voorzitter van NWEA. De maritiem-technologische sector liet tijdens het Trade seminar echter wel zien dat voor hen geen uitdaging te groot is.

Ulstein Design & Solutions maakt nieuwsgierig naar nieuwe ‘Soul Series’

Ulstein Design & Solutions betrad als eerste het toneel. Bram Lambregts, Deputy Managing Director, mocht al wat tipjes van de sluier oplichten van het nog pending ontwerp voor de nieuwste generatie offshore wind installatieschepen, de zogenoemde ‘Soul Series’. Lambregts: “Door de doorontwikkeling van de windturbines worden steeds weer nieuwe eisen gesteld aan methodes voor operatie, installatie en onderhoud. Tot nu toe is nog geen enkel schip gebouwd dat in staat is om de toekomstige 10 MW turbines te plaatsen. In onze visie zijn alleen jack-ups (schepen op poten) in staat om die 100 meter hoge palen te gaan plaatsen. Daarom hebben wij de samenwerking opgezocht met jack-up specialist SeaOwls met als doel een nieuw concept te ontwikkelen voor een heavy lift jack-up vessel. Niet zomaar een verbeterde versie van wat al in de markt beschikbaar is, maar een echte game changer.” Het resultaat, waar helaas alleen nog maar in algemeenheden op mocht worden ingegaan, is veelbelovend.

Royal IHC biedt comfort op zee

Stefan Lettink, Sales & Business Development Renewables bij Royal IHC, presenteerde vervolgens de concepten die Royal IHC ontwikkelde voor de offshore windsector, waaronder een kabellegschip, een offshore service operation vessel en een jack-up vessel. Allen geheel in eigen huis, gebouwd met de kernwaarden Comfort, Safety, Efficiency en Integrated Design steeds in het achterhoofd. “We zien dat in de offshore windsector comfort een steeds belangrijkere plaats inneemt. De weersomstandigheden op zee, en zeker op de plaatsen waar offshore wind turbines worden geplaatst en onderhouden, zijn ontstuimend. Onze ontwerpen zijn erop gericht om personen die onderweg zijn naar een turbine zo comfortabel mogelijk te vervoeren. Het comfort en deels ook de nadruk op veiligheid uiten zich o.a. in het wisselend kleurengebruik op de diverse dekken, de inrichting van een gezellige lounge en comfortabele hutten. De efficiency zit hem niet alleen in een zo optimaal mogelijk rompvorm, maar ook in de keuze voor een deels hybride installatie.”

‘Windenergie draagt bij aan een schoner milieu’

Veel bezoekers hadden er al over gehoord en gelezen. Concordia ontwikkelde in opdracht van Siemens en Deugro via het zogenoemde ‘RAPID’ project i.s.m. o.a. Holland Shipyards de Rotra Vente. Een Special Service Heavy Cargo Vessel with Ramp. Chris Kornet, directeur van Concordia Group: “Als we het hebben over de offshore windindustrie dan hebben we het over een grote industrie met veel banen en een hoog potentieel. Windenergie van zee wordt steeds goedkoper doordat het volume toeneemt, het draagt bij aan een schoner milieu en wij geloven hier echt in. De toekomst is groen.” De Rotra Vente, een zware lading roll-on/roll-of coaster, is een bijzonder innovatief schip. Opvallend zijn de speciaal ontwikkelde boeg en de uitschuifbare ‘ramp’ (oprit). Zowel de boeg als de ramp worden door middel van hydraulische systemen in beweging gebracht. Het schip krijgt hierdoor de “roll-on/roll off’’ eigenschap: lading kan aan en van boord gereden worden. Voor Siemens levert deze manier van laden en lossen een kostenbesparing op want er hoeven minder kranen ingezet te worden en er kan sneller geladen en gelost worden met minder kans op schade. Siemens gaat de Rotra Vente op de Noordzee inzetten voor het vervoer van masten, nacelles (machinekamers) en rotorbladen voor windmolens.

‘Zet in op duurzaamheid’

Als afsluiting sprak Hans Timmers van NWEA over de transitie naar groene energie die volop gaande is. “Windenergie is de goedkoopste bron van duurzame energie. Nederland is voor windenergie gunstig gelegen. De Noordzee heeft enorme windsnelheden en daarmee ligt er voor ons land op zee een enorme potentie als het gaat om offshore windenergie. De Noordzee huisvest nu vier windparken, drie zijn in voorbereiding. Er ligt op de langere termijn een potentieel van 30.000 banen, alleen in al in Nederland. Ik adviseer elke CEO om in te zetten op duurzaamheid, hoewel de echte trendsetters daar al jarenlang mee bezig zijn.”