Haal meer uit uw lidmaatschap en maak gebruik van de volgende extra ledenvoordelen:

Meer informatie

Bedrijfsprofiel

Lever uw bedrijfsprofiel aan voor in de Bedrijvengids. U kunt uw bedrijfsgegevens, logo-, fotobestanden en bedrijfsfilm bij ons aanleveren via E members@maritimetechnology.nl. Let op: de tekst mag niet langer zijn dan 1400 tekens en de voertaal is Engels.

Nieuwsvoorziening

Leden genieten van extra promotie via de diverse mediakanalen van Netherlands Maritime Technology. Persberichten van leden worden direct doorgeplaatst op de website, worden verstuurd via de nieuwsbrieven en doorgeplaatst op social media. Stuur uw persberichten naar E press@maritimetechnology.nl om ook van deze extra promotie gebruik te maken.

Vacatures

Op website heeft u de mogelijkheid om uw personeelsadvertenties te laten doorplaatsen vanuit maritiemevacaturebank.nl. De coördinatie hiervan loopt via Navingo, T (010) 209 26 00, E info@navingo.com.

Marktinformatie

Wilt u relevantie marktinformatie ontvangen? De Clipper is een tweewekelijkse elektronische nieuwsbrief waarin Netherlands Maritime Technology voor de maritieme sector al het relevante nieuws op een rij zet.
Meld u aan.

In- en verkoopvoorwaarden

In de hoog competitieve wereld van de maritieme techniek, is een sluitend juridisch kader voor uw contracten onontbeerlijk. Leden van Netherlands Maritime Technology kunnen gebruikmaken van de in- en verkoopvoorwaarden. Klik hier voor meer informatie.

Ledenlogo

Lidmaatschap geeft het recht het ledenlogo van het netwerk te gebruiken. Klik hier voor het ledenlogo.

Promotiefilm

Leden mogen de promotiefilm van de maritiem-technologische sector gebruiken op hun website, tijdens beursdeelnames, in presentaties, in de eigen bedrijfsfilm et cetera. Klik hier voor de film.

Overige ledenvoordelen

Het lidmaatschap biedt leden de mogelijkheid om gebruik te maken van de FME Members’ BenefitsKlik hier voor meer informatie. Daarnaast biedt NMT, in samenwerking met Anchor Insurance Rotterdam, de mogelijkheid om geheel kosteloos uw aansprakelijkheidsverzekering te toetsen of de dekking toereikend is conform de huidige maatstaven. Klik hier voor meer informatie.