In de hoog competitieve wereld van de maritieme techniek, is een sluitend juridisch kader voor jouw contracten onontbeerlijk. Leden van brancheorganisatie Netherlands Maritime Technology (NMT) kunnen gebruikmaken van de in- en verkoopvoorwaarden op deze pagina. Ze zijn onderverdeeld voor maritieme toeleveranciers en voor scheepswerven.

Meer informatie

Het copyright op deze algemene voorwaarden berust bij NMT. Het staat de leden van NMT vrij deze voorwaarden te kopiëren en te gebruiken. Niet-leden kunnen hiervoor tegen betaling een licentie van NMT verkrijgen. De jaarlijkse kosten hiervoor bedragen € 1.750,- excl. BTW.

NMT publiceert deze voorwaarden als een service naar haar leden toe. NMT noch de opsteller van deze algemene voorwaarden is op enigerlei wijze aansprakelijk jegens de gebruiker ervan voor het gebruik van deze algemene voorwaarden in de praktijk. Ieder gebruik van deze voorwaarden door de gebruiker is geheel voor eigen risico. Door het gebruik van de betreffende voorwaarden accepteert de gebruiker deze limitering van aansprakelijkheid.

Essentieel voor het je kunnen beroepen op deze voorwaarden is dat ze natuurlijk wel sluitend van toepassing moeten zijn op de overeenkomsten die je in de praktijk van het zakendoen sluit. Als je niet precies weet hoe dat in het – nationale en internationale – zakendoen in zijn werk gaat, is het goed om te weten dat NMT op de onderwerpen Internationaal Contracteren en Algemene Voorwaarden regelmatig (inhouse) cursussen hiervoor organiseert. Meer informatie hierover vind je onder Trainingen.

Hieronder vind je de nieuwe voorwaarden, versie 31 december 2018. De inkoopvoorwaarden HME worden nog geüpdatet en worden in het voorjaar van 2019 verwacht. Tot die tijd zijn de huidige voorwaarden van kracht.

Maritieme toeleveranciers

Download hieronder de in- en verkoopvoorwaarden voor maritieme toeleveranciers.

Algemene inkoopvoorwaarden HME 2015

Algemene-Inkoopvoorwaarden-toeleveranciers.pdf (139 kb) General-purchase-conditions-suppliers.pdf (142 kb)

Algemene verkoopvoorwaarden HME 31 12 2018

General terms and conditions of contract HME 31 12 2018

Scheepswerven

Download hieronder de in- en verkoopvoorwaarden voor scheepswerven.

Algemene werfvoorwaarden VNSI 31 12 2018

Algemene werfvoorwaarden VNSI 31 12 2018 versie op 1 A4

General Yard Conditions VNSI 31 12 2018

General Yard Conditions VNSI 31 12 2018 versie op 1 A4

Algemene inkoopvoorwaarden VNSI 31 12 2018

General Purchase conditions VNSI 31 12 2018