Gezien de huidige ontwikkelingen in wetgeving en bedrijfsklimaat bestaat de noodzaak voor scheepswerven om een adequate aansprakelijkheidsverzekering uit te nemen. Wij zien ook dat grote opdrachtgevers steeds strenger worden in de contractuele verhoudingen met onze leden. Hierom bieden wij jou, in samenwerking met Anchor Insurance Rotterdam, aan om geheel kosteloos je aansprakelijkheidsverzekering te toetsen of de dekking toereikend is conform de huidige maatstaven.

Al vele jaren heeft Netherlands Maritime Technology (NMT) in samenwerking met Anchor Insurance Rotterdam een succesvol aansprakelijkheidsverzekeringsprogramma voor zeescheepsreparatiewerven. Deze service zetten wij graag voort en verbreden we, zodat ook mkb’ers (bijna 80% van onze achterban) gebruik kunnen maken van de service.

Dit ledenvoordeel houdt het volgende in:

  • geheel vrijblijvend wordt de huidige aansprakelijkheidsverzekering getoetst of de dekking toereikend is conform de huidige maatstaven.
  • eventuele gewenste, in de verzekeringsmarkt voorhanden zijnde, dekkingsuitbreidingen (hogere verzekerde bedragen, afwijkende leveringsvoorwaarden, etc.) worden voorgelegd.

In veel gevallen is het jaren geleden dat een dergelijk onderzoek is gedaan. Uit de praktijk blijkt dat in 75% van de controles verbeterpunten worden gevonden.

Contact

U kunt contact opnemen met de volgende contactpersonen bij Anchor Insurance Rotterdam, die je verder kunnen informeren wat nodig is voor een adequate toetsing:

  • Freek van der Puil         fpu@anchorins.nl           010-498 72 93
  • Robert Sebrechts           rse@anchorins.nl           010-498 72 94
  • Jan Buitendijk                jwb@anchorins.nl          010-498 72 82
  • Kees Stinis                    kst@anchorins.nl           010-498 72 81
  • Jeroen van Aalst            jea@anchorins.nl           010-498 72 87

Gelieve aan te geven dat je gebruik maakt van het ledenvoordeel van Netherlands Maritime Technology.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Sander den Heijer of Nick Bakker, Sector Managers bij Netherlands Maritime Technology, via heijer@maritimetechnology.nl of bakker@maritimetechnology.nl