Vooraankondiging openstelling Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw

In de eerste maanden van 2017 is er door het ministerie van Economische Zaken in samenwerking met de brancheorganisatie Netherlands Maritime Technology (NMT) hard gewerkt aan de realisatie van een Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS). De inhoud van de regeling is in een laatste stadium van ontwikkeling. Naar verwachting zal de SDS-regeling begin april worden gepubliceerd in de Staatscourant, waarna vanaf tweede helft mei aanvragen kunnen worden ingediend. Het plan is om medio april een informatiebijeenkomst te organiseren om toelichting te geven op de details van de SDS-regeling en het aanvraag- en beoordelingsproces.

Meer informatie

Ontwikkelingsrisico’s ondervangen

De internationaal concurrerende en zeer innovatieve Nederlandse scheepsbouwsector zal deze regeling benutten om ontwikkelingsrisico’s bij duurzaamheidsinnovaties te ondervangen. De SDS is bedoeld om de introductie van vernieuwende duurzame technologieën in de scheepsnieuwbouw en -ombouw mogelijk te maken. Technologieën die bedoeld zijn voor de structurele verlaging van CO2-uitstoot en andere schadelijke emissies aan boord van verschillende scheepstypen voor zee- en binnenwateren. Andere oplossingen, die bijdragen aan de duurzame inzet van het schip en haar bemanning gedurende de levensduur, vallen tevens onder de beoogde regeling.

Investeren in schone technologie

De SDS-regeling biedt oplossingen voor het knelpunt, dat investeringen in schone technologie vanwege de moeilijke marktomstandigheden en de zware internationale concurrentie veel te traag op gang komen. De scheepvaart is per vervoerstonmijl een schone vervoersmodaliteit, maar kan veel schoner worden. Met toepassing van schone technologie wordt een belangrijk maatschappelijk doel gediend: een lagere milieubelasting. Niet alleen langs de Nederlandse delta en kust, maar ook wereldwijd middels export.

Zeer belangrijk voor level playing field

De ordergebonden regeling draagt bij aan een gelijk speelveld binnen de Europese Unie. Zonder de SDS-regeling zou Nederland achterstand oplopen in de concurrentie met onder meer Duitsland, dat een vergelijkbare regeling heeft. Net als bijvoorbeeld de Duitse overheid kan de Nederlandse overheid met deze regeling de sector steun in de rug geven om grensverleggende en innovatieve oplossingen versneld te verwerken. Dit geldt zowel voor unieke schepen of eerste schepen van een serie, die daarmee prototypes zijn.

Lees hier meer over de Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw