Waar wil jij je op het vlak van maritiem projectmanagement verder in ontwikkelen?

Goed maritiem projectmanagement valt of staat bij goed getrainde projectmanagers. Verbeter jouw vaardigheden en kennis en voer complexe maritieme projecten succesvol uit. We bieden je dit najaar diverse trainingen rondom maritiem projectmanagement. Meld je vandaag nog aan! We ontvangen je graag op onze mooie locatie met uitzicht op de Maas.

Training ‘Risicomanagement in projecten’ op 13 & 14 september a.s.
Leer tijdig risico’s herkennen om zo een project van begin tot eind succesvol uit te voeren. Te vaak komt het voor dat er pas wordt gereageerd als de verstoring een daadwerkelijk probleem is geworden. Mogelijke gevolgen: een project wordt niet op tijd afgerond, overschrijdt het vastgestelde budget of de vastgestelde kwaliteitseisen worden niet gerealiseerd. Ben jij actief als projectmanager, aspirant-projectmanager of projectmedewerker in de maritieme sector? Dan sluit deze training goed aan. Ook voor opdrachtgevers, leidinggevenden, accountmanagers en gebruikers van het projectresultaat is deze training interessant om zich beter bewust te zijn van hoe er met risico’s in projecten moet worden omgegaan. Klik hier voor meer informatie en om aan te melden.

Training ‘Maritiem projectmanagement’ start op 4 oktober a.s.
Integraal, multidisciplinair samenwerken is de sleutel tot succes in de maritieme sector. Hiervoor zijn goed opgeleide projectmanagers onmisbaar, die zicht hebben op het proces en alle betrokken partijen. Deze training behandelt systematische handelwijzen welke vereist zijn om een project (componenten, systemen of een compleet schip) op de afgesproken tijd, binnen het afgesproken budget en volgens vooraf overeengekomen specificaties te kunnen opleveren. Klik hier voor meer informatie en om aan te melden.

Training Communicatie in projecten start op 15 november a.s.
Verkrijg inzicht in het dynamische proces van integraal samenwerken. Krijg handvatten aangereikt hoe je je communicatie professioneel kunt ‘managen’ en leer hoe je kunt inspelen op verschillende perspectieven. Daarmee kun je tijd winnen en omslachtige procedures vermijden. Al met al een nuttige investering voor elke professional in een technische projectomgeving. Een goede overdracht van informatie maakt lagere faalkosten in de bouw mogelijk en goed afstemmen is noodzakelijk om efficiënt samen te werken. Klik hier voor meer informatie en om aan te melden.

Meer informatie en inschrijven

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jeannette Lucas-Colijn, Event Manager bij NMT via T 088 44 51 043 of academy@maritimetechnology.nl.