Wärtsilä en scheepswerven werken samen aan vereenvoudigde retrofitting van ballastwaterbeheersystemen

Wärtsilä is bezig met ondertekening van overeenkomsten met een aantal grote scheepswerven, waaronder Keppel Shipyard Ltd (KSL) uit Singapore. De overeenkomsten zijn bedoeld om samenwerking en communicatie tussen de partijen vorm te geven in relatie tot de Conventie voor Ballastwaterbeheer van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO), die in september van dit jaar in werking treedt.

Het gemeenschappelijke doel van de partijen is om reders en exploitanten van alle benodigde informatie en support te voorzien in het kader van ballastwaterbeheersystemen (BWMS, Ballast Water Management Systems). Wärtsilä beschikt over uitgebreide ervaring en expertise in BWMS-technologie en kan de vereiste engineering, productleveringen, installatiesupervisie, inbedrijfstelling en service na verkoop bieden. Samen zijn de partijen in staat om alle engineering-, procurement-, constructiecapaciteiten (EPC) te leveren, voor zover relevant volgens de eisen van de klant. De scheepswerven bieden daarnaast de droogdokfaciliteiten en de nodige installatiemiddelen. Vanwege de relatief korte tijdsperiode voordat de nieuwe regelgeving in werking treedt, wordt in deze retrofittingmarkt veel bedrijvigheid verwacht.

“Wärtsilä is proactief te werk gegaan in de voorbereiding op de inwerkingtreding van deze BWMS-conventievoorschriften en we zijn als gevolg daarvan heel goed in staat om onze klanten te helpen in hun voorbereiding om aan deze aankomende eisen te voldoen. We zijn er trots op dat we met de grotere scheepswerven, zoals Keppel Shipyard Ltd, kunnen samenwerken. Juist door dit soort samenwerkingen zijn we in staat om reders waardevolle service te bieden bij de naleving van de nieuwe regelgeving”, aldus Sjoerd Boersma, Accountmanager Environmental Products and Pumps, Wärtsilä Services Benelux.

Wärtsilä beschikt op dit moment over geheel eigen BWMS-productiefaciliteiten in het Verenigd Koninkrijk en China en heeft verschillende productie-overeenkomsten met de in China gevestigde bedrijven COSCO Weihai en CSSC JiuJiang.

De bedoeling van de IMO-wetgeving is het voorkomen, beperken en uitbannen van de verplaatsing van schadelijke aquatische organismen die in het ballastwater van schepen worden opgenomen en vervolgens in zee worden geloosd waar ze de lokale flora en fauna kunnen schaden. De Aquarius BWMS-technologie van Wärtsilä is voor de IMO-regelgeving goedgekeurd.

De Wärtsilä Aquarius-reeks aan ballastwaterbeheersystemen

Deze tweefasenoplossingen maken gebruik van een gemeenschappelijke werkwijze voor filtratie met behulp van filters met automatische terugspoeling. Wärtsilä biedt een selectie aan zuiveringstechnieken door een keuze voor ofwel de Aquarius-UV, die gebruik maakt van desinfectie door middel van ultraviolet licht (UV) of de Aquarius-EC die desinfecteert via zijstroomelektrochlorering. Beide typen BWMS zijn IMO-goedgekeurd en voorzien van een USCG AMS-status.