Welke koers ga jij morgen varen om het werkgeluk in je organisatie te vergroten?

Op 12 februari vond de themasessie ‘Werkgeluk’ van de Human Capital Werkgroep Noord plaats bij TB Shipyards in Harlingen. In een interactieve setting onder leiding van Loopbaan Sneek zijn we met dit thema aan de slag gegaan.

Meer informatie

Vijf aspecten van werkgeluk

De theoretische en cijfermatige onderbouwing van het thema werd door aanwezigen wel herkend. Het taak- en targetgericht sturen leidt soms tot een gevoel van lage autonomie en hoge taakeisen bij medewerkers, oftewel een lager werkgeluk. Voor 40% blijkt werkgeluk te bestaan uit bewust gedrag en daarmee deels train- of stuurbaar te zijn door je te richten op de aspecten waar je wel invloed op hebt. Ook zijn vijf aspecten van werkgeluk besproken (zingeving, autonomie, vitaliteit, relaties en persoonlijke groei). De aspecten die voor een individuele medewerker van belang zijn wisselen ook per leeftijdscategorie.

Flowmeter

Na de theoretische behandeling gingen we aan de slag met een flowmeter en de werkenergieanalyse en werd een toelichting gegeven hoe de uitkomsten te interpreteren. We inventariseerden de knelpunten in de organisaties op het gebied van werkgeluk in groepen. Het viel op dat er toch veel overeenkomsten binnen de groepen waren. Knelpunten die we klaarblijkelijk toch in de sector breder ervaren. Wij vertrouwen erop de deelnemers aan deze sessie toch meer handvatten te hebben gegeven om binnen de eigen organisatie het thema werkgeluk op te kunnen pakken.

Volgende keer aansluiten?

De volgende themasessie van de Human Capital Werkgroep Noord zal zich richten op ‘Functioneren en beoordelen’ en wordt ingepland in het tweede kwartaal van 2019. Heeft dit thema ook jouw interesse en wil je hierbij aansluiten, laat dit dan weten aan Annette Opstal, Human Capital Manager bij NMT.