Workshop ‘Composiet-staal verbindingen embedded inserts’

Op 7 juli organiseert Netherlands Maritime Technology (NMT) bij Airborne Composites in Den Haag de workshop ‘Composiet-staal verbindingen embedded inserts’. Tijdens deze workshop zijn bedrijven uit de maritieme sector van harte welkom om mee te denken over de toepassingsmogelijkheden van composiet-staal verbindingen op basis van embedded inserts.

In de maritieme industrie neemt de belangstelling voor het gebruik van composieten toe vanwege de gunstige materiaaleigenschappen en de positieve effecten op het brandstofverbruik. Ten opzichte van andere sectoren loopt het aantal toepassingen in de maritieme sector echter nog achter. Dit wordt onder andere veroorzaakt door onduidelijkheden inzake regelgeving en betrouwbaarheid van verbindingstechnieken tussen composiet en staal. Er lopen momenteel verschillende initiatieven  aangaande lijmverbindingen. Een alternatieve oplossingsrichting, die in deze workshop centraal staat, betreft het verbinden van composiet aan staal op basis van embedded inserts, waarbij composiet materiaal om metalen inserts wordt gegoten.

Voor wie?

De workshop is voor bedrijven uit de maritieme sector die geïnteresseerd zijn in toepassingsmogelijkheden van composieten en composiet-staal verbindingen op basis van embedded inserts in het bijzonder. Deelnemers wordt gevraagd actief mee te doen aan een brainstormsessie over toepassingsmogelijkheden en het benoemen van onderzoeksvragen. In overleg met de deelnemers wordt bepaald welk onderzoek de komende maanden kan worden uitgevoerd. Eind 2015 zullen de resultaten van dit onderzoek in een vervolgbijeenkomst worden gepresenteerd.

Datum en tijd

7 juli 2015, 13:30 – 16:30 uur

Locatie

Airborne Composites
Laan van Ypenburg 70
2497 GB Den Haag

Programma

13:30 – 13:45: Ontvangst en introductie
13:45 – 14:15: Composiet-staal verbindingen
14:15 – 14:45: Kijkje in de keuken bij Airborne Composites: embedded inserts
14:45 – 15:00: Pauze
15:00 – 15:45: Brainstorm maritieme applicaties voor embedded inserts
15:45 – 16:15: Discussie onderzoeksvragen
16:15 – 16:30: Vaststellen vervolgacties en afsluiting

Kosten

Aan deelname zijn geen kosten verbonden, maar inschrijven is wel noodzakelijk.

Aanmelden

Er zijn beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus meld u snel aan.

knop_meld_u_aan

Organisatie

De workshop wordt georganiseerd door Netherlands Maritime Technology in samenwerking met Airborne Composites en mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Nederland Maritiem Land, in het kader van Maritieme Innovatie-Impuls Projecten 2015 (MIIP).

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Oscar Lauf, Innovation Manager Netherlands Maritime Technology.