De nieuwe Defensienota en de rol en kansen voor de NL economie

Eind maart presenteerde het kabinet de nieuwe Defensienota. Defensie zal extra gaan investeren in menskracht en in materieel voor een versterkte en adaptieve krijgsmacht. Zo kan Nederland beter inspelen op de internationale geopolitieke ontwikkelingen die onvoorspelbaarder en complexer zijn geworden.

Meer informatie

Het Nederlandse bedrijfsleven wil hierin graag samenwerken met Defensie. Veiligheid en stabiliteit zijn voor een open economie als Nederland van vitaal belang. Maar bovendien hebben Nederlandse bedrijven veel kennis en innovatie in huis en kan dit bestaande en nieuwe werkgelegenheid creëren.

Tijdens de bijeenkomst ‘De nieuwe Defensienota en de rol en kansen voor de NL economie’ op 15 mei 2018 in Den Haag zal Minister Bijleveld van Defensie spreken. Ook zal de heer Arend Jan Boekesteijn zijn visie op deze vraagstukken geven en kun je in gesprek met Tweede Kamerleden. De bijeenkomst wordt geleid door Rens de Jong als dagvoorzitter.

Als NMT-lid ben je door VNO-NCW en MKB-Nederland samen met Bouwend Nederland, Bovag, FME, Koninklijke Metaalunie, Nederland ICT, Netherlands Maritime Technology, NIDV en TLN uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Deelname is kosteloos, maar registratie is gewenst.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden

Foto:  Stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid