Cropped View Business Leader Making Notes

In - en verkoopvoorwaarden

In de hoog competitieve wereld van de maritieme techniek, is een sluitend juridisch kader voor jouw contracten onontbeerlijk. Leden van brancheorganisatie Netherlands Maritime Technology (NMT) kunnen gebruikmaken van de in- en verkoopvoorwaarden op deze pagina. Ze zijn onderverdeeld voor maritieme toeleveranciers en voor scheepswerven.

Het copyright op deze algemene voorwaarden berust bij NMT. Het staat de leden van NMT vrij deze voorwaarden te kopiëren en te gebruiken. Niet-leden kunnen hiervoor tegen betaling een licentie van NMT verkrijgen. De jaarlijkse kosten hiervoor bedragen € 1.802,- excl. BTW.

NMT publiceert deze voorwaarden als een service naar haar leden toe. NMT noch de opsteller van deze algemene voorwaarden is op enigerlei wijze aansprakelijk jegens de gebruiker ervan voor het gebruik van deze algemene voorwaarden in de praktijk. Ieder gebruik van deze voorwaarden door de gebruiker is geheel voor eigen risico. Door het gebruik van de betreffende voorwaarden accepteert de gebruiker deze limitering van aansprakelijkheid.

Essentieel voor het je kunnen beroepen op deze voorwaarden is dat ze natuurlijk wel sluitend van toepassing moeten zijn op de overeenkomsten die je in de praktijk van het zakendoen sluit. Als je niet precies weet hoe dat in het – nationale en internationale – zakendoen in zijn werk gaat, is het goed om te weten dat NMT op de onderwerpen Internationaal Contracteren en Algemene Voorwaarden regelmatig (inhouse) cursussen hiervoor organiseert. Meer informatie hierover vind je onder Trainingen.

Hieronder vind je de nieuwe voorwaarden, versie 31 december 2018. De inkoopvoorwaarden HME zijn in 2020 geactualiseerd.

Maritieme toeleveranciers

Download hieronder de in- en verkoopvoorwaarden voor maritieme toeleveranciers.

Algemene verkoopvoorwaarden HME _31 12 2018
HME Algcontrvw2018 04
Algemene inkoopvoorwaarden HME 2020
VHME Inkoopvoorwaarden 2020 3
General terms and conditions of contract HME_ 31 12 2018
HME Condofcontr2018 042
General Purchase Conditions HME 2020
VHME General Purchase Conditions 2020 1

 

Scheepswerven

Download hieronder de in- en verkoopvoorwaarden voor scheepswerven.

Algemene werfvoorwaarden VNSI 31 12 2018
VNSI Algwerfvw2018 04
Algemene werfvoorwaarden VNSI 31 12 2018 versie op 1 A4
VNSI Bpp Algwerfvw2018 HR ZW
Algemene inkoopvoorwaarden VNSI 31 12 2018
VNSI Inkoopvw2018 04
General Yard Conditions VNSI 31 12 2018
VNSI Genyardcond2018 042
General Yard Conditions VNSI 31 12 2018 versie op 1 A4
VNSI Bpp Genyardcond2018 HR ZW2
General Purchase conditions VNSI 31 12 2018
VNSI Purchcond2018 042