Platform Schone Scheepvaart

Platform Schone Scheepvaart Webinar ‘Met stoom en kokend water?’

Ben jij benieuwd waar IMO, EU en Nederland staat met de vergroening van de zeescheepvaart? Sluit dan aan bij het webinar van Platform Schone Scheepvaart op woensdagmiddag 10 februari. Tijdens dit webinar geven vier sprekers toelichting over het terugdringen van CO2 uitstoot in de sector, en de regelgeving die in ontwikkeling is om aan de klimaatambities te voldoen. Het webinar vindt plaats van 14:00 tot 16:00 uur.

Sprekers

Jan-Willem Verhoef (KVNR) zal uitleg geven over de uitwerking van de korte termijn klimaatmaatregelen van de IMO (o.a. EEDI, EEXI, CII, SEEMP).

Guilhem Gaillarde (MARIN) vertelt meer over de voorbereidingen op de IMO klimaatregelen, die deels door het European Sustainable Shipping Forum (alternative fuels & propulsion) worden gdaan.

Nick Lurkin (KVNR) deelt de voortgang op IMO- en EU-niveau van marktgerichte maatregelen (o.a. EU ETS).

Jan Schreuder (Ministere I&W) geeft een toelichting op de Nederlandse klimaatambities voor de sector, zoals die zijn afgesproken in de ‘Green Deal zeevaart, binnenvaart en havens’.

Uiteraard is er ook gelegenheid tot interactie. Deelname aan het webinar is gratis, maar registratie is wel verplicht. Het definitieve programma wordt met de uitnodiging toegezonden.

Aanmelden & meer informatie

Klik hier om je aan te melden voor het webinar ‘Met stoom en kokend water?’.

Het platform is een samenwerking tussen KVNR, Netherlands Maritime Technology, Havenbedrijf Amsterdam, Havenbedrijf Rotterdam, MARIN, TNO en Stichting de Noordzee. Het doel is het reduceren van emissies van schepen op een wijze die de concurrentiepositie en de bedrijfsvoering van de Nederlandse maritieme sector ten goede komt of niet schaadt.

Lees meer op de website van Platform Schone Scheepvaart.