NMT Magazine: ‘Tevredenheid over klimaatakkoord voor zeescheepvaart’

De milieucommissie (MEPC) van de International Maritime Organisation (IMO) heeft medio april 2018 een klimaatakkoord gesloten voor de zeescheepvaart. Netherlands Maritime Technology (NMT) is blij dat er een akkoord is bereikt.

Meer informatie

Roel de Graaf, Managing Director van NMT: “De zeescheepvaart neemt haar verantwoordelijkheid. Onze industrie is al langer bezig met de ontwikkeling van allerlei technieken en ontwerpen om de uitstoot van CO2 te beperken. Het is nu zaak dat deze technieken zo snel mogelijk worden toegepast en de verdere ontwikkeling wordt ondersteund, zodat de ambities ook daadwerkelijk op tijd worden gehaald.”

Na diverse langdurige onderhandelingsrondes is er een strategie overeengekomen voor het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen door de mondiale zeescheepvaart. Sander den Heijer, Sector Manager bij NMT en aanwezig bij de IMO-onderhandelingen: “Dit akkoord is een compromis en is onder grote druk bereikt. Er was een groep landen die een ambitieus akkoord wilde, andere landen hadden hun eigen wensen en er waren enkele landen die geen harde getallen in het akkoord wilde hebben en daarmee het proces aanzienlijk bemoeilijkte. Daarnaast lieten diverse milieugroeperingen met verschillende acties van zich horen. Het was voor het eerst dat ik hier demonstranten voor de deur heb gezien. De slogan ‘IMO don’t sink Paris’ – refererend aan het Klimaatakkoord van Parijs – die aan de overkant van het gebouw in koeienletters op de kademuur was aangebracht, zal mij nog lang heugen.”

Lees hier het volledige artikel in het NMT Magazine