Regering moet maritieme industrie optimaal betrekken bij vervanging onderzeeboten

De Nederlandse maritieme industrie moet zoveel mogelijk worden betrokken bij de vervanging van de onderzeeboten van de Koninklijke Marine. Een motie ingediend door SGP-Kamerlid Chris Stoffer daarover werd 17 november aangenomen.

(Bron: Schuttevaer)

Stoffer had de motie enkele dagen eerder ingediend tijdens het begrotingsdebat van het ministerie van Defensie. De motie werd mede-ingediend door CDA, VVD, Groep Van Haga, BoerBurgerBeweging, JA21, PvdA, Christenunie en Forum voor Democratie. Samen zijn deze partijen goed voor 78 zetels en daarmee was bijna zeker dat de motie zou worden aangenomen.

Voortvarende vervanging

In de motie stelt Stoffer dat geplande vervanging van de Nederlandse onderzeeboten voortvarend moet gebeuren. Als reden geeft hij hiervoor de wereldwijde geopolitieke dreigingen en dat het daardoor in nationaal veiligheidsbelang is. Vervolgens wijst hij op eerder ingediende moties die pleiten voor het optimaal gebruik te maken van het zelfscheppende Nederlandse marinecluster.

Daarom verzoekt hij, samen met de mede-indieners, de regering om de Nederlandse maritieme industrie optimaal te benutten bij de vervanging. Die maritieme industrie moet volgens Stoffer op een hoogwaardig strategisch en technologisch niveau worden betrokken bij ontwerp, ontwikkeling, bouw en instandhouding van de onderzeeboten.

Naast deze motie is er ook een motie aangenomen van kamerlid Van Wijngaarden die oproept tot borging van het wezenlijk nationaal veiligheidsbelang en strategische autonomie. Als NMT zijn we blij met de kamersteun en we kijken met belangstelling uit naar de uitwerking van de beide moties…