Save the Date: Human Capital Themabijeenkomst ‘Wat managed de HR-professional?’ (Members Only)

Op donderdag 15 november a.s. vindt alweer de 4e NMT Human Capital Themabijeenkomst plaats rondom het thema ‘Wat managed de HR-professional?’. Reserveer nu alvast de datum in je agenda! Ook dit jaar bieden we je weer een gevarieerd en boeiend programma met als rode draad ‘voor, door en met onze leden’. Leer van elkaar, deel kennis, breid je netwerk uit. We gaan met elkaar in debat op basis van stellingen rondom het thema ‘Goed werkgeverschap en de rol van de HR-professional’, maar ook in kleinere groepen binnen drie workshops geleid door leden. Het programma wordt momenteel inhoudelijk nog definitief vormgegeven.

Meer informatie

Over het thema

Goed werkgeverschap is een steeds terugkerend thema in de maritieme sector, met name ook voor HR-professionals. Want waar komt goed werkgeverschap nu in de praktijk op neer en hoe gedraag je je dan als goed werkgever? Op een werkgever rusten zowel wettelijke als uit een arbeidsovereenkomst voortvloeiende verplichtingen. Daarnaast is het de werkgever die de arbeidsorganisatie bepaalt en in stand houdt. Daarin heb je als werkgever natuurlijk een bepaalde beleidsvrijheid maar moet je tegelijkertijd ook rekening houden met de belangen van werknemers. Goed werkgeverschap omvat dus zeker een arbeidsrechtelijk kader, waar we tijdens deze themabijeenkomst bij stil zullen staan.

Goed werkgeverschap omvat ook goed leiderschap. Wat is goed leiderschap en welke rol bekleedt de HR-professional hierin?

Strategische personeelsplanning dwingt bedrijven en HR-professionals om meer en meer te sturen op wat nu én op de middellange termijn nodig is qua personeel; het zogenaamde resource planning. Wat voor personeel heb ik nodig voor de klus? Niet wat is er beschikbaar binnen de organisatie. Maar ook van wie moet ik afscheid gaan nemen? Dit stelt andere eisen aan de bedrijfscultuur aan en vraagt andere competenties van leidinggevenden.

De huidige operationele leidinggevende is niet altijd meer goed in staat om de visie van de organisatie te vertalen met een doorkijk naar toekomstige ontwikkelingen. Evenmin is het logisch dat een goede manager altijd uit de eigen organisatie komt. Een goed werkgever / manager heeft een beeld bij de processen die gaande zijn in de organisatie, biedt een antwoord op de organisatievraag en biedt ruimte voor ontwikkeling qua ideeën en tijd. De ‘Manager van de Toekomst’ is feitelijk meer een HR Manager dan in het verleden. Daarmee raak je de kern van de discussie en het thema van deze middag: ‘Wat managed de HR-professional?’.

Meer informatie

Klik hier voor meer informatie.