Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw opengesteld

De Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS) is 2 juni 2017 gepubliceerd in de Staatscourant en zal 15 juli 2017 worden opengesteld voor aanvragen. Aanvragen kunnen uitsluitend worden ingediend door scheepswerven. Voor dit jaar is een budget beschikbaar van € 4,6 miljoen euro. Op 14 juni 2017 organiseert Netherlands Maritime Technology (NMT) in samenwerking met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in Den Haag een informatiebijeenkomst over de subsidieregeling.

De SDS is bedoeld om de introductie van vernieuwende duurzame technologieën in de scheepsnieuwbouw en -ombouw mogelijk te maken, door de innovatieve waarde te subsidiëren.

Aanloop

Nadat in december 2016 de Tweede Kamer met een ruime meerderheid een amendement heeft aangenomen om € 4,6 miljoen op de begroting van het ministerie van Economische Zaken voor 2017 te oormerken voor de Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw is er door het ministerie hard gewerkt aan de realisatie van de regeling. In samenwerking met NMT is de regeling uitgewerkt, waarbij de SIS-regeling die in 2014 is gestopt als basis is gebruikt en de evaluatiepunten van de SIS-regeling ter harte zijn genomen.

Ontwikkelingsrisico’s ondervangen

De internationaal concurrerende en zeer innovatieve Nederlandse scheepsbouwsector zal de SDS-regeling benutten om ontwikkelingsrisico’s bij duurzaamheidsinnovaties te ondervangen. De SDS-regeling is bedoeld om de introductie van vernieuwende duurzame technologieën in de scheepsnieuwbouw en -ombouw mogelijk te maken. Technologieën die bedoeld zijn voor de structurele verlaging van CO2-uitstoot en andere schadelijke emissies naar lucht en water van verschillende scheepstypen voor zee- en binnenwateren. Andere oplossingen, die bijdragen aan de duurzame inzet van het schip en haar bemanning gedurende de levensduur, vallen tevens onder de beoogde regeling.

Investeren in schone technologie

De SDS-regeling biedt oplossingen voor het knelpunt, dat investeringen in schone technologie vanwege de moeilijke marktomstandigheden en de zware internationale concurrentie veel te traag op gang komen. De scheepvaart is per vervoerstonmijl een schone vervoersmodaliteit, maar kan veel schoner worden. Met toepassing van schone technologie wordt een belangrijk maatschappelijk doel gediend: een lagere milieubelasting. Niet alleen langs de Nederlandse delta en kust, maar ook wereldwijd middels export.

Zeer belangrijk voor level playing field

De ordergebonden regeling draagt bij aan een gelijk speelveld binnen de Europese Unie. Evenals bijvoorbeeld de Duitse overheid kan de Nederlandse overheid met deze regeling het versneld toepassen van grensverleggende en innovatieve oplossingen door de scheepsbouwsector stimuleren. Dit geldt zowel voor unieke schepen of eerste schepen van een serie, die daarmee prototypes zijn.

Uitvoering door RVO

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de SDS-regeling uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Op http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-duurzame-scheepsbouw-sds staat nadere informatie over de SDS-regeling. Via die site kunnen belangstellenden vervolgens onder andere het aanvraagformulier, de toelichting bij de aanvraag en de officiële bekendmaking downloaden.

Informatiebijeenkomst

Om alle partijen gelijke kansen te bieden wordt er een informatiebijeenkomst gehouden bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), waarin de regeling verder zal worden toegelicht en er gelegenheid is om vragen te stellen. Deelname aan deze bijeenkomst is gratis.

Tijden

14 juni 2017 van 14.00 uur tot 16.00 uur

Locatie

RVO
Prinses Beatrixlaan 2
Den Haag