Laat je informeren over de Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw op 8 juli a.s.

Zeer binnenkort wordt de Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS) gepubliceerd en kunnen nieuwe aanvragen worden ingediend. Inhoudelijk is de regeling onveranderd, maar er zijn op basis van de evaluatie over de jaren 2017 en 2018 wel een aantal aanpassingen gedaan in het aanvraag- en beoordelingsproces om de effectiviteit van de regeling te verbeteren. Op woensdag 8 juli organiseren NMT en RVO een informatiebijeenkomst, waarin de veranderingen zullen worden toegelicht en er gelegenheid is tot het stellen van vragen. Begin september zal er een tweede bijeenkomst worden gepland, zodat iedereen zich goed kan laten informeren. De bijeenkomst is van 13.00 – 14.30 uur en zal online worden gehouden via Zoom.

Op de dag van de bijeenkomst sturen we je de link voor de bijeenkomst toe.

Over de Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw

Via de SDS stimuleert de Nederlandse overheid de marktintroductie van duurzaamheid-bevorderende innovaties in de scheeps(om)bouw en op offshore-constructies. Scheepswerven lopen een risico bij de ontwikkeling van maritieme innovaties. Door gebruik te maken van de SDS-subsidie kunnen zij deze risico’s ondervangen. Naast de maatschappij profiteren ook de reders en maritieme toeleveranciers van een versnelde toepassing van duurzame maritieme oplossingen.

Inhoudelijk is de regeling, die al bestaat sinds 2017, onveranderd. Echter op basis van de evaluatie over de jaren 2017 en 2018 zijn wel een aantal aanpassingen gemaakt om de effectiviteit van de regeling te verbeteren. Het grootste verschil is de keuze om af te stappen van het first-come-first-serve model en te kiezen voor een tender die gedurende een periode open staat. Alle ingediende aanvragen zullen worden beoordeeld op een aantal concrete criteria, waarna de hoogst scorende projecten als eerste subsidie toegewezen zullen krijgen. Hiermee is de kwaliteit van de aanvragen het eerste en meest belangrijke selectiecriterium geworden. In 2020 is er één tender, in de volgende jaren zal er zowel in het voorjaar als in het najaar een tender worden opengesteld.