Belangenbehartiging: Maritiem TechPlatform verbetert aansluiting onderwijs en bedrijfsleven

Regelmatig praten we je bij over de activiteiten van NMT op het gebied van belangenbehartiging. Deze week: NMT helpt bij een betere aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven in Zuid-Holland en is op Europees niveau in gesprek over klimaatvoorstellen en oneerlijke concurrentie.

Kickoff RIF-project Opschaling Maritiem TechPlatform

Afgelopen vrijdag was de kick off van het RIF-project (Regionaal Investeringsfonds) Opschaling Maritiem TechPlatform op het Leerpark bij DaVinci. Dit is een meerjarige publiek-private samenwerking rondom digitalisering in de maritieme maakindustrie, waarin STC en DaVinci College samen met een groot aantal partners projectmatig gaan werken aan een betere aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven in de regio Zuid-Holland. NMT is partner in dit project en voorzitter van de Raad van Advies.

Europese scheepsbouwsector bespreekt klimaatvoorstellen EU en IMO

Regelmatig neemt NMT deel aan het overleg van het technische- en milieucomité van SEA Europe (SEA TEC). Tijdens dit overleg worden alle technische, milieu- en klimaatzaken besproken die spelen op Europees en IMO-niveau. Afgelopen week zijn onder andere de Europese en IMO-klimaatvoorstellen en de impact op onze sector besproken, evenals verschillende technische en veiligheidszaken. Aan het overleg nemen Europese brancheorganisaties deel, maar ook verschillende werven en maritieme toeleveranciers. Ben je benieuwd wat er zoal besproken wordt of wil je eens deelnemen? Neem contact op met Sander den Heijer: heijer@maritimetechnology.nl.

Oneerlijke concurrentie uit Azië nog steeds hoog op agenda scheepsbouwsector

Werven en toeleveranciers hebben last van forse (oneerlijke) concurrentie uit China. Veel sectoren in Europa ervaren een soortgelijk probleem. Vandaar dat de Europese Commissie begin dit jaar een wetgevingsvoorstel heeft gepubliceerd om valse concurrentie aan te kunnen pakken. NMT voert hierover regelmatig gesprekken met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Tweede Kamerleden en Nederlandse leden in het Europees Parlement. Inzet van NMT en andere Europese scheepsbouwlanden (binnen SEA Europe): goedwerkende wetgeving, waarmee onze industrie zich kan beschermen tegen oneerlijke concurrentie.