Belangenbehartiging: veilig werken aan tankschepen en EU-aanpak oneerlijke concurrentie

Regelmatig praten we je bij over de activiteiten op het gebied van belangenbehartiging. Deze keer is NMT met diverse stakeholders in gesprek gegaan over veilig werken aan tankschepen en wordt er ingezet op effectief EU-beleid om concurrentieverstoring als gevolg van staatssteun buiten de Europese Unie aan te pakken.

Veilig werken aan tankschepen

Op 17 juni heeft NMT een vervolggesprek gehad met de Inspectie SZW, het Platform Zero Incidents, het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) en BLN-Schuttevaer over het veilig werken aan tankschepen en de regelgeving die hierbij hoort. Er is afgesproken om informatie met elkaar te delen om tot een eenduidige interpretatie van regelgeving en gezamenlijke prioritering van de risico’s te komen. Aandachtspunt voor de scheepswerven is in ieder geval om de herhalingsmetingen goed te blijven uitvoeren en vastleggen.

EU-voorstel om concurrentieverstoring als gevolg van staatssteun buiten de EU aan te pakken

Tot nu toe kan de Europese Unie niks doen tegen subsidies die bedrijven buiten de EU van hun overheden ontvangen. Helaas verstoren deze subsidies wel met regelmaat de interne markt. Gelukkig is er op 5 mei EU-voorstel gepresenteerd om daar iets aan te gaan doen. Dit is van groot belang voor de maritieme maakindustrie, omdat deze veel last heeft van concurrentieverstorende praktijken uit Azië. Om die reden nam NMT op 5 juli deel aan de Commissie Handelspolitiek van MKB-Nederland. Het EU-voorstel om buitenlandse subsidies aan te pakken die de interne markt verstoren stond op de agenda. NMT heeft MKB-Nederland/VNO-NCW gevraagd ervoor te pleiten dat de specifieke scheepsbouwproblematiek wordt meegenomen in het voorstel.

NMT gaat ook in gesprek met de Nederlandse overheid. Het is voor effectief werkend beleid namelijk belangrijk dat de unieke eigenschappen van de maritieme maakindustrie goed worden meegenomen. De Nederlandse overheid kan de input van NMT weer gebruiken in de onderhandelingen met de overige EU-lidstaten over het voorstel.