Belangenbehartiging: Werkbezoek Tweede Kamerlid Hilde Palland (CDA) aan maritieme maakindustrie

Regelmatig praten we je bij over de activiteiten van NMT op het gebied van belangenbehartiging. Na enkele weken zonder update vanwege de zomermaanden, deze keer onder andere een werkbezoek van Tweede Kamerlid Hilde Palland aan Bolidt en Damen.

Klankbordgroep impact vaarsnelheid op stikstofuitstoot

NMT is lid van de klankbordgroep van een studie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat naar de impact van vaarsnelheid op stikstofuitstoot in de binnenvaart en de zeevaart. NMT heeft deelgenomen aan een overleg waarbij uiteen is gezet hoe de studie wordt aangepakt en wat er precies wordt bekeken. Voor NMT-leden is deze studie relevant, omdat onder andere wordt gekeken naar het scheepsontwerp (ontwerpsnelheid) en motoruitstoot. Bij dit laatste is de nieuwe IMO NOx tier 3-verplichting, die vanaf 1 januari volgend jaar op de Noordzee van kracht wordt, van belang. Een Tweede Kamermotie was aanleiding voor de studie, die wordt uitgevoerd door MARIN en TNO.

Werkbezoek met Tweede Kamerlid Hilde Palland (CDA)

Op maandag 31 augustus heeft Tweede Kamerlid Hilde Palland een bezoek gebracht aan onze sector. NMT had haar uitgenodigd om kennis te maken met onze sector en te praten over de thema’s innovatie, human capital en een internationaal gelijk speelveld. Op bezoek bij familiebedrijven Bolidt en Damen Shipyards kwamen de problemen als gevolg van de coronacrisis uiteraard ook aan de orde. Een gelijk speelveld, goed ingerichte aanbestedingsprocedures en orders van bijvoorbeeld de Rijksrederij en de Koninklijke Marine werden besproken als mogelijke oplossingen om de sector de crisis uit te helpen.

Public affairs-adviseur in Den Haag

Per 1 september is Lisette van Dijk, voorheen aan NMT verbonden als extern adviseur, begonnen als nieuwe NMT-collega in Den Haag. Lisette zal zich primair richten op de public affairs-activiteiten van NMT richting de Tweede Kamer. In haar nieuwe rol zal zij nauw samenwerken met de collega’s en leden die zich dagelijks inzetten voor de sector richting Den Haag en Brussel. Haar aantreden is een volgende stap in de verder professionalisering van de PA-activiteiten van NMT. Het is juist in deze periode van groot belang om als sector goed zichtbaar te zijn bij beleidsmakers.