Bestuur ziet behoud Nederlandse maritieme maakindustrie als belangrijkste opdracht voor NMT

‘Neem een voorwerp mee dat voor jou de belangrijkste uitdaging voor onze sector symboliseert.’ Dat was een van de vragen die we onze bestuurders hebben gesteld voor de jaarlijkse strategiesessie. Dat leverde een grote variatie aan voorwerpen op, van een zak toverballen tot een machinekamerfundatie. Onder leiding van voorzitter Bas Ort vertelde iedereen wat het voorwerp voor hem of haar symboliseerde. Daar bleek uit dat de bestuurders 3 grote gemeenschappelijke uitdagingen voor onze sector zien: het behoud van de maritieme maakindustrie in Nederland, instroom van voldoende vakmensen en samenwerking in de keten om buitenlandse concurrentie het hoofd te bieden.

Maritieme sector van groot belang

Elk jaar komt het bestuur van NMT bij elkaar om met elkaar van gedachten te wisselen over de koers van onze vereniging. Dit jaar vond de bijeenkomst plaats bij Royal IHC in Kinderdijk. Een belangrijk onderdeel in het programma was de discussie over de uitdagingen voor de maritieme sector.

Alle bestuurders zijn het erover eens dat het innovatief vermogen van de Nederlandse maritieme maakindustrie groot is. Maar tegelijkertijd hebben we te maken met toenemende concurrentie vanuit Azië en zijn er steeds minder vakmensen om onze producten te maken. Om die uitdagingen het hoofd te bieden, moeten we binnen de gehele keten meer en beter samenwerken. Daar besteden we als NMT al veel tijd aan, maar gaan we nog meer prioriteit aan geven. NMT als initiatiefnemer om samen met partners de Nederlandse maritieme sector steviger op de kaart te zetten en het grote belang voor onze economie te onderstrepen.