Commissie Duurzaamheid vol goede ideeën voor NMT en sector

Op dinsdag 5 april 2016 is de Commissie Duurzaamheid van Netherlands Maritime Technology (NMT) bijeen geweest bij Damen Shipyards Group in Gorinchem. Tijdens de bijeenkomst heeft NMT diverse ideeën en initiatieven rondom het jaarthema ‘Duurzaamheid’ voorgelegd aan de commissie. De commissieleden kwamen tijdens de discussie zelf ook met goede suggesties. Daarnaast was er een presentatie over een systeem om duurzaamheid tussen toeleveranciers en klant te borgen.

Lopende zaken rondom Duurzaamheid

De commissieleden bespraken eerst de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid binnen hun eigen organisatie. Zowel op technisch en innovatief vlak als bijvoorbeeld het omgaan met personeel en bedrijfsprocessen.

NMT gaf toelichting op verschillende lopende zaken die spelen bij onder andere het Platform Schone Scheepvaart en in regelgevingsdossiers. NMT heeft ook ideeën rondom de Dag van de Duurzaamheid op 10 oktober 2016 besproken, waar de commissieleden enthousiast op reageerden. Binnenkort volgt hierover meer informatie voor alle leden van NMT.

Duurzaam systeem

De heer Bert Manroh van Achilles/FPAL presenteerde de achtergronden en mogelijkheden van het FPAL systeem om duurzaamheid tussen toeleverancier en klant te borgen. Na afloop werd gediscussieerd over de mogelijkheden van een dergelijke systematiek voor de maritieme industrie.

Duurzaamheid onder de aandacht

Tijdens de middag waren er goede, inhoudelijke discussies over diverse onderwerpen. NMT heeft veel input gekregen voor lopende en nieuwe zaken, zoals bijvoorbeeld concrete ideeën om duurzaamheid nog duidelijker onder de aandacht van alle leden te krijgen. NMT gaat met dit commentaar aan de slag.

Commissie Duurzaamheid

De commissie duurzaamheid bestaat uit mensen uit de achterban van NMT die het interessant vinden om over duurzaamheidszaken na te denken en die hun best willen doen om de gehele sector naar een (nog) hogere mate van duurzaamheid te brengen. Een belangrijke taak, omdat de commissie het klankbord vormt voro het jaarthema ‘Duurzaamheid’.
Klik hier voor meer informatie over de commissie.
Klik hier voor het Jaarplan 2016 ‘Duurzaamheid’.