Convenant Partners for International Business (PIB) Indonesia ondertekend

Op vrijdag 14 december 2018 is, bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in Den Haag, het convenant Partners for International Business (PIB): Shipbuilding Cluster Indonesia ondertekend. Om de scheepsbouw in Indonesië een boost te geven zetten zeven bedrijven uit de Nederlandse scheepsbouw en het maritieme onderwijs, Netherlands Maritime Technology (NMT) en RVO hun handtekening onder het convenant, waarmee zij zich committeerden aan een driejarig samenwerkingsverband met enkele ministeries en de Nederlandse ambassade in Indonesië. NMT, de branchevereniging voor de scheepswerven en maritieme toeleveranciers, is de coördinator van dit partnerschap.

Begin 2018 startten de eerste gesprekken tussen NMT en RVO, waarna zeven geïnteresseerde bedrijven zijn aangehaakt. Het gaat om Alewijnse Marine, CSI Control Systems, Damen Shipyards Group, Hydromaster Propulsion, Royal IHC, STC International en Transocean Coatings.

Het doel van dit project is tweeledig: aan de ene kant wil de Nederlandse scheepsbouw de marktkansen in Indonesië verkennen en haar marktaandeel in de interessante Indonesische markt vergroten. Aan de andere kant wil Indonesië kwalitatief hoogwaardige scheepsbouw realiseren. Daaraan kan de Nederlandse kennis en kunde op scheepsbouwgebied een nuttige bijdrage leveren. Roel de Graaf (Managing Director NMT): “De groep bestaat uit een onderwijsinstelling, meerdere maritieme toeleveranciers en twee scheepswerven. Laten we duidelijk maken dat wij de Indonesische markt hiermee uitstekend kunnen voorzien in haar behoefte aan kennis en haar streven naar een kwalitatief hoogwaardige scheepsbouw.”

Beursdeelnames, handelsmissies en samenwerking

Om dit te realiseren wordt in de komende jaren een groot aantal activiteiten uitgevoerd. Zo wordt deelgenomen aan verschillende beurzen in Indonesië en worden inkomende en uitgaande missies georganiseerd, waarbij de Indonesiërs bekend kunnen raken met de Nederlandse innovatiekracht, terwijl de Nederlanders Indonesische stakeholders kunnen ontmoeten. Daarnaast vinden er Government to Government- en Knowledge to Knowledge-activiteiten plaats en wordt een lokale liaison ingezet, die de belangen van de scheepsbouwsector behartigt. Dit alles wordt ondersteund door economische diplomatie vanuit de Nederlandse overheid, waarbij een belangrijke rol voor de Nederlandse ambassade in Indonesië is weggelegd, en door Holland Branding, waarmee het imago en de positie van de Nederlandse scheepsbouwsector worden gepromoot.

Met de ondertekening van het convenant is het startsein gegeven voor het eerste jaar van dit project. Tijdens de ondertekening kwam naar voren dat het in Indonesië soms lastig zaken doen is, maar dat het tegelijkertijd een land is met enorme mogelijkheden op maritiem gebied. Dit perspectief werd onderstreept tijdens de speeches van Roel de Graaf (NMT), Hans de Brabander (Nederlandse ambassade in Indonesië) en Noorman Effendi (Indonesische ambassade in Nederland).