De Connecting Europe Facility (CEF) na 2020

SEA Europe meldt dat de Europese Commissie bezig is met het vernieuwen van het Connecting Europe Facility (CEF) programma voor de periode van 2021 – 2027. Voorgesteld wordt om €42.3 miljard te investeren in Europese infrastructuurnetwerken voor transport, energie en digitaal. Het grootste gedeelte van dit bedrag (€30.6 miljard) is bedoeld voor transport.

60 procent van het budget moet gaan bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen, zoals vastgelegd in Parijs. Het CEF-programma ondersteunt slimme, duurzame, aaneengesloten, inclusieve, veilige en betrouwbare mobiliteit. CEF moet er ook voor zorgen dat dat technologieën die zijn ontwikkeld met behulp van Europese RD&I-programma’s, in de markt kunnen worden toegepast. SEA Europe spoort Europese beleidsmakers wel aan om het CEF-programma zo vorm te geven dat RD&I-activiteiten voor de gehele aan water gerelateerde sector worden ondersteund.

Zie voor meer informatie hier het volledige persbericht van SEA Europe.