De Nederlandse en Belgische baggerindustrie: Een toekomstverkenning

Toenemend protectionisme en nationale verschillen in duurzaamheidseisen en naleving daarvan brengen de huidige concurrentiepositie van de Nederlandse en Belgische baggerindustrie in gevaar. Tijdens het symposium “Toekomst van de Baggerindustrie” op 29 november in Rotterdam is een rapport gepresenteerd door Jan van den Ende, hoogleraar Management of Technology and Innovation aan Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM). De belangrijkste conclusies van het rapport zijn dat de baggerindustrie in Nederland en België internationaal nog altijd een sterke positie heeft, maar dat de visie op concurrentie en innovatie opnieuw bekeken moet worden om ook in de toekomst nog relevant te blijven.

Het rapport The Dutch and Belgian Dredging Industry: An Exploration of the Future geeft aan dat verschillende tendensen de sector verder kunnen versterken: zowel de nieuwe vraag naar baggerwerkzaamheden, bijvoorbeeld ten gevolge van klimaatverandering en verstedelijking in kustgebieden, alsmede de zoektocht naar duurzaamheid. Ondanks deze positieve vooruitzichten is de Chinese concurrentie in opkomst en deze zal in de nabije toekomst naar verwachting sterk toenemen.

De leider van het onderzoeksproject, prof. Jan van den Ende zegt hierover: “Dit industrierapport adviseert de sector tot versterking van zowel de verticale als horizontale samenwerking tussen partijen. Daarnaast kunnen nieuwe verdienmodellen zoals diensten-innovatie, disruptieve innovatie en instroom van kennis uit andere sectoren (bijvoorbeeld data-analyse en samenwerking met start-up bedrijven) het innovatieve potentieel van de sector verjongen. Nationale overheden en Europese instellingen kunnen dit faciliteren door ondersteuning van innovatieve en duurzame projecten, en veel meer druk uitoefenen op het creëren van een internationaal gelijk speelveld binnen deze sector.”

Over het symposium

Naast de presentatie van het rapport verklaarde historica Joke Korteweg de sterke geografische wortels van het baggercluster in Nederland en België. Verder presenteerden organisaties zoals Van Oord, Royal IHC en Rijkswaterstaat hun visie op de toekomst van de baggerindustrie.

Na de pauze werd een pitchdebat georganiseerd tussen kleine, innovatieve bedrijven die gevestigd zijn in de regio Maritime Delta. Programmacoördinator Edward Gilding, moderator van het pitchdebat, merkt hierover op: “Onze regio, die het gebied tussen de Tweede Maasvlakte en Werkendam bestrijkt, is uniek. Het is niet alleen de thuishaven van grote, gevestigde Nederlandse baggerbedrijven, maar is tevens een rijke voedingsbodem voor kleine, innovatieve bedrijven.” Het in Delft gevestigde bedrijf Qlayers demonstreerde bijvoorbeeld hoe een ‘sharkskin’-coating aangebracht kan worden op schepen om het brandstofverbruik te verminderen. Daarnaast presenteerde OnBoard een platformoplossing voor het verzamelen en analyseren van informatie. Netics toonde dat baggerspecie een waardevol materiaal is, door opgebaggerd materiaal te gebruiken bij de bouw van constructies op duurzame wijze. Taniq liet zien hoe ze de productie van baggerslangen innoveren.

Het symposium werd afgesloten met een paneldiscussie over innovatie en samenwerking binnen de sector. Als vervolg op het symposium zal de regionale economische ontwikkelingsorganisatie InnovationQuarter & Maritime Delta begin februari twee workshops organiseren over de thema’s digitalisering en duurzaamheid in de baggerindustrie. Het is al mogelijk om uw interesse in deze sessies aan te geven via deze link.

Steun

Het onderzoek en het symposium zijn gesteund door Van Oord, DEME, Boskalis, Royal IHC, Damen Shipyards Group, MAN Energy Solutions en PON Power. Het onderzoek is uitgevoerd door RSM, met inbreng van de Vereniging van Waterbouwers, Maritime Delta, InnovationQuarter en Netherlands Maritime Technology. Maritime Delta, InnovationQuarter en Netherlands Maritime Technology waren tevens verantwoordelijk voor de organisatie van het symposium.

Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) behoort tot de top 10 van Europese business schools. RSM richt zich op het ontwikkelen van zakelijke leiders met een internationale carrière die voor positieve verandering kunnen zorgen en zich op een innovatieve manier inzetten voor een duurzame toekomst. RSM biedt een breed scala aan bachelor, master, MBA, PhD en executive programma’s waarin studenten zich kunnen ontwikkelen tot kritische, creatieve, betrokken en samenwerkende denkers en doeners. RSM is gevestigd in de internationale havenstad Rotterdam, een bruisend knooppunt van bedrijven, logistiek en handel. Studievoorlichting en activiteiten van RSM voor toekomstige studenten, executives en alumni worden ook aangeboden vanuit ons kantoor in Chengdu, China.

Bekijk hier de foto’s