Defensie Industrie Strategie gepresenteerd: Maximaal inzetten van Nederlands bedrijfsleven

Vanochtend heeft minister Ank Bijleveld van Defensie de nieuwe Defensie Industrie Strategie gepresenteerd op het NIDV symposium te Rotterdam. Dit voor alle Defensie-investeringen belangrijke beleidskader moet volgens Bijleveld de eigen strategische industrie beschermen, maar vooral ook de betrokken specialistisch militair technologische kennis en techniek voor Nederland behouden. De wereld om ons heen wordt steeds onveiliger en dit vraagt om een nationale onafhankelijkheid op veiligheidsgebied. “Daarbij mikken we op waar we goed in zijn”, stelt Keijzer in een interview met haar en staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat in De Telegraaf (d.d. 15 november 2018). “De marinebouw dus.”

“We moeten in staat zijn om ons eigen grondgebied te beschermen”, zegt Bijleveld. “Daarvoor heb je ook een stabiele basis aan kennis nodig, aan technologie en aan industriële capaciteiten.” Jezelf beschermen betekent volgens de twee CDA-bestuurders ook dat je in staat bent zelf het benodigde materieel daarvoor te regelen om klaar te zijn voor inzet.

Defensie doet de komende jaren gigantische investeringen, vooral bij de marine. Alleen al de vervanging van de onderzeeboten zal zo’n 3 à 4 miljard euro kosten. Het uitgangspunt blijft: het beste wapensysteem voor de beste prijs. Maar, zegt Keijzer: “We hebben afgesproken dat vanaf nu met zoveel mogelijk Nederlandse betrokkenheid te doen.” We mikken op waar we sterk in zijn, omdat het in het belang is van de nationale veiligheid. Andere dingen kunnen we beter uit het buitenland halen.

Innovatievermogen en duurzaamheid
De investeringsgolf van de Koninklijke Marine is van enorme betekenis voor het innovatievermogen van de Nederlandse maritieme industrie, óók dat in de civiele markt. Vrijwel alle bedrijven in deze sectoren werken zowel voor militaire als voor civiele projecten, waardoor de kennisontwikkeling voor de grote ontwikkel- en bouwprojecten voor de Koninklijke Marine breed neerdaalt in de hele sector. Zeker met de komende ontwikkelingen voor nieuwe onderzeeboten liggen hier ook op het terrein van duurzaamheid grote kansen. Zowel voor het realiseren van lage emissies als voor lang onder water varen zonder enige waarneembaarheid wordt gebruik gemaakt van technologie voor emissievrij varen.

In de vorige kabinetsperiode werd onvoldoende beargumenteerd waarom bepaalde sectoren van wezenlijk belang zijn voor de nationale veiligheid. Juist doordat deze nota dit besef goed zichtbaar maakt en onderschrijft, kan Defensie vaker de ruimte benutten die de Europese regels voor openbare aanbestedingen hiervoor bieden. Defensie kan zo direct Nederlandse bedrijven inschakelen, is de gedachte.

NMT ondersteunt leden

Netherlands Maritime Technology is positief over de inhoud van de Defensie Industrie Strategie en ondersteunt haar leden bij het voorbereiden op de komende programma’s. De Nederlandse maritieme bedrijven en kennisinstellingen hebben de kennis en technologie om invulling te geven aan het vervangingsprogramma van de marine. Door inschakeling van deze bedrijven geeft Defensie invulling aan haar rol als Launching Customer van nieuwe technologie. Daarmee verhoogt Defensie haar effectiviteit en wordt de positie van bedrijven op de exportmarkt versterkt.

Nota Defensie Industrie Strategie