Discussieer op 12 mei mee over diversiteit en inclusiviteit bij technische bedrijven

Rachelle van Daalen-Pluijmen is sinds 4 jaar werkzaam als programmamanager Diversiteit en Inclusiviteit bij ProRail. Maar weinig organisaties kennen een dergelijke functie, waarbij iemand aangesteld is om beleid op het gebied van diversiteit en inclusiviteit binnen de organisatie te agenderen, ontwikkelen en implementeren. Zeker in het technische domein is het meer dan ooit nodig om te zorgen dat elk talent zich welkom voelt.

ProRail beschouwt Diversiteit & Inclusiviteit als 1 van de kernwaarden van het bedrijf en werkt aan een leer- en werkcultuur, waarbinnen alle medewerkers in staat zijn en aangemoedigd worden hun talenten optimaal te ontplooien. Ongeacht gender, etniciteit, seksualiteit, functiebeperking of leeftijd. Tijdens de bijeenkomst van NMT’s Human Capital commissie op 12 mei neemt Rachelle ons mee in de ‘lessons learned’ in haar functie, successen en uitdagingen, maar gaat bovenal in gesprek over de kansen en uitdagingen op dit gebied voor het maritieme domein.

Lijkt het je leuk om hierbij (online) aan te sluiten?
Meld je dan aan via opstal@maritimetechnology.nl (NMT members only)