Duidelijkheid over inbreng Nederlandse kennis en kunde voor onderzeeboten blijft uit

De demissionair minister van Defensie geeft opnieuw geen duidelijkheid over de manier waarop Nederlandse bedrijven betrokken worden bij de ontwikkeling en bouw van de vervanger van de Walrusklasse onderzeeboten. Dat blijkt uit zijn reactie op vragen die zijn ingediend tijdens het Schriftelijk Overleg Personeel en Materieel Defensie. De minister verwijst hierin weer naar het opzetten van een industriële samenwerkingsovereenkomst om een zo groot mogelijke Nederlandse betrokkenheid vast te leggen, maar geeft daarover geen details.

Deze industriële samenwerkingsovereenkomst zal bovendien geen deel uitmaken van het eisenpakket. Daarnaast koppelt de minister de mogelijke betrokkenheid van het Nederlandse bedrijfsleven aan nationale veiligheidsbelangen en strategische autonomie. Maar door de invulling van het begrip strategische autonomie die Defensie hanteert, blijft de Nederlandse inbreng beperkt tot hooguit enkele componenten.

Maak versterking Nederlands marinebouwcluster onderdeel van het eisenpakket

NMT pleit daarom voor een andere aanpak, waarin de kennis, expertise en mogelijkheden van de Nederlandse leveranciers van componenten en systemen het uitgangspunt is. Nu gaat het steeds om wat niet kan in Nederland, maar niet om wat er wel mogelijk is binnen de Nederlandse industrie. Technisch is er volgens NMT namelijk geen enkele belemmering om de Nederlandse inbreng te verwerken in het ontwerp van een onderzeeboot van een buitenlandse aanbieder.

Maximale betrokkenheid van de Nederlandse industrie op hoogtechnologisch en strategisch niveau bij behoeftestelling, (aanpassing) ontwerp, ontwikkeling én bouw leidt tot strategische autonomie van Nederland. We zijn dan immers in staat om grotendeels zelf de boten gedurende hun hele levensduur in de vaart te houden. Bovendien maakt het de beschikbaarheid van kennis en intellectueel eigendom eenvoudiger voor Defensie en wordt de NL-DTIB en het exportpotentieel van de bedrijven wezenlijk versterkt.