Europese Commissie opent deur om buitenlandse subsidies aan te pakken en verstoord speelveld te herstellen

Vorige week heeft de Europese Commissie haar White Paper ‘levelling the playing field as regards foreign subsidies’ gepubliceerd. Het paper bevat een ambitieus plan om buitenlandse subsidies (subsidies buiten de EU) aan te pakken. NMT ziet de publicatie als een stap in de goede richting en roept Europese en nationale beleidsmakers op om deze veelbelovende voorstellen en ambities om te zetten in concrete en effectieve maatregelen. Daarmee moet het ongelijke speelveld voor Nederlandse scheepsbouwers en toeleveranciers zo snel mogelijk worden aangepakt.

Op gelijke voet concurreren niet mogelijk; Subsidies buiten Europa leveren vaak meer op

In de afgelopen jaren heeft NMT samen met Europese scheepsbouwassociatie SEA Europe doorlopend de zorgen over de oneerlijke Aziatische concurrentie onder de aandacht gebracht bij betrokken beleidsmakers. Met name de enorme subsidies die China in haar scheepsbouwsector steekt gaan ten koste van de Nederlandse maritieme maakindustrie. In het White Paper wordt nu eindelijk erkend dat er sprake is van een fundamentele regelgevingskloof in de Europese wetgeving waar het verstoringen op de interne markt als gevolg van buitenlandse subsidies betreft. Ook wordt onderkend dat buitenlandse subsidies gedreven kunnen worden door strategische motieven, zoals bijvoorbeeld het realiseren van prominente aanwezigheid in de Europese Unie. Tot slot wordt erkend dat Europese bedrijven niet altijd op gelijke voet kunnen concurreren met bedrijven die buitenlandse subsidies ontvangen, omdat buitenlandse subsidies vaak veel meer voordelen opleveren dan Europese.

Belangrijke voorbeelden voor de Nederlandse maritieme maakindustrie zijn de verstoringen als gevolg van het gebruik van exportkredieten die niet in lijn zijn met bestaande OESO-regelgeving. Ook wordt opgemerkt dat buitenlandse subsidies die voorkomen in markten met een ‘structurele overcapaciteit’ of in ‘snelgroeiende hoogtechnologische markten’ mogelijk méér verstorend werken dan in andere markten. Dat geldt dus zeker voor de scheepsbouw.

Roel de Graaf, Managing Director van Netherlands Maritime Technology: “Het is van essentieel belang dat de Nederlands maritieme maakindustrie gebruik kan maken van dit nieuwe beleid, want de sector heeft te maken met een enorm juridisch gat, dat – indien dit niet snel opgelost wordt – ertoe kan leiden dat een heel groot deel van de sector binnen een paar jaar naar Azië verdwijnt.”

Het White Paper biedt goede aanknopingspunten om eindelijk een gelijk speelveld te realiseren voor de Nederlandse en Europese maritieme maakindustrie. Het is daarbij wel essentieel dat de Europese Commissie rekening houdt met het specifieke karakter van de maritieme maakindustrie. De huidige trade defence instruments zijn door dit specifieke karakter immers niet van toepassing op de scheepsbouw en onze sector wordt dan ook niet door deze instrumenten beschermd.