Dit evenement is geweest Bekijk komende evenementen
Voltooid, rechts vindt u enkele alternatieven

Discussiebijeenkomst in- en verkoopvoorwaarden

In de hoog competitieve wereld van de maritieme techniek is een sluitend juridisch kader voor jouw contracten onontbeerlijk. Leden van NMT kunnen gebruikmaken van de in- en verkoopvoorwaarden, die een update hebben ondergaan. Op 22 november 2018 tijdens de Netwerkbijeenkomst in Nieuwegein worden de wijzigingen besproken en volgt er discussie waarna de voorwaarden definitief gemaakt worden.

Organisator

NMT biedt zowel in- en verkoopvoorwaarden voor de scheepswerven als maritieme toeleveranciers aan. Alle voorwaarden – behalve de inkoopvoorwaarden voor de maritieme toeleveranciers, die volgen nog – zijn inmiddels herzien en zijn hier te downloaden.

Bijeenkomsten over wijzigingen

Wat is er precies gewijzigd? Op deze pagina zijn de documenten met doorgevoerde wijzigingen in te zien. Het staat ieder NMT-lid vrij om deze concepten, al dan niet via de afdeling legal, door te nemen en met vragen, opmerkingen of suggesties voor verbeteringen op deze concepten te komen. Kom hiervoor naar de deelsessie over de in- en verkoopvoorwaarden tijdens de NMT Netwerkbijeenkomst op 22 november 2018 in Nieuwegein.

NMT-voorzitter Bas Ort en mogelijk één van zijn collega’s van Zwartbol Advocaten praten je volledig bij tijdens twee sessies: één speciaal voor de scheepswerven (VNSI-voorwaarden) en één speciaal voor de maritieme toeleveranciers (HME-voorwaarden). Er is ruim de gelegenheid om vragen te stellen en te discussiëren. Vervolgens ontstaat een samen met de leden afgerond geheel. Na de bijeenkomsten worden deze concepten – al dan niet met nog wijzigingen voortgekomen uit de sessies – definitief gemaakt en worden deze op de site van NMT geplaatst.

Belangrijk is nog om op te merken dat NMT enkel een update heeft beoogd; een opfrissing van de teksten zoals die er al waren en in de praktijk worden gebruikt. Het is zeker niet de bedoeling geweest de voorwaarden helemaal te herschrijven.

Doelgroep

Directeuren, managers, verkopers en inkopers van bij NMT aangesloten scheepswerven en maritieme toeleveranciers.

Aanmelden

Aanmelden kan voor heel het programma van de NMT Netwerkbijeenkomst of delen daarvan. Deelname is alleen mogelijk voor NMT leden en een selectie genodigden. Er zijn geen deelnamekosten.