Dit evenement is geweest Bekijk komende evenementen
Voltooid, rechts vindt u enkele alternatieven

Jaarlijkse Human Capital Themabijeenkomst ‘Futureproof op woelige baren’ (members only)

Nieuwe technologieën, globalisering, digitalisering en veranderende economische omstandigheden slaan u om de oren. Verandering is een constante factor geworden en wendbaarheid van organisaties en medewerkers is het sleutelwoord. Organisaties die zich staande willen houden in het krachtenveld van veranderingen, hebben een permanente veranderstrategie nodig en dus ook een personeelsbeleid dat hierbij aansluit. Om als organisatie te overleven is het essentieel dat u weet of uw medewerkers het vermogen hebben om snel en flexibel nieuw effectief gedrag te ontwikkelen. Netherlands Maritime Technology (NMT) organiseert, in samenwerking met de O&O Fondsen, exclusief voor haar leden de themabijeenkomst ‘Futureproof op woelige baren’ op donderdag 17 november a.s.. De themabijeenkomst richt zich op HR-professionals van maritieme bedrijven en leden van het managementteam en/of directie. Het doel is kennis te delen en van elkaar te leren. Dagvoorzitter is Bas Ort (Zwartbol Advocaten & vice-voorzitter NMT), keynote speaker is Joost Ardts.

Samen met Joost Ardts, auteur van het boek ‘Hoe zit dat nu eigenlijk? Feiten en fabels in management’ gaan we in op enkele managementvraagstukken binnen de maritieme maakindustrie. Joost neemt ons mee in aannames en veronderstellingen, ontrafelt managementmythes en speurt naar feiten rondom vraagstukken als “Een visie heeft geen effect op de prestaties van het bedrijf”.

Joost Ardts is een ervaren HR-professional, die als manager, consultant, trainer en schrijver zijn vak graag centraal stelt. Human Resource development is het centrale thema. Joost is gepromoveerd aan de Vrije Universiteit, heeft gewerkt bij GITP, Berenschot, DAF Trucks en UNIT4. Joost werkt als zelfstandig adviseur en HR interim professional en is eigenaar van Human Heroes.

knop_meld_u_aan

Programma

12.00 uur Ontvangst & lunch

12.45 uur Welkom door Arold de Vries (Damen Shipyards Group & voorzitter HC Commissie NMT)

12.50 uur Opening door dagvoorzitter Bas Ort  (Zwartbol Advocaten & vice-voorzitter NMT)

13.00 – 13.45 uur Myth busting “Hoe zit dat nu eigenlijk?” door Joost Ardts

13.45 – 14.00 uur Korte pauze

14.00 – 14.45 uur Workshopronde 1

14.45 – 15.00 uur Korte pauze

15.00 – 15.45 uur Workshopronde 2

15.45 – 16.00 uur Korte pauze

16.00 – 16.45 uur Plenaire samenvatting onder leiding van dagvoorzitter Bas Ort

16.45 – 18.00 uur Regionaal netwerken tijdens de borrel

Meer informatie over de workshops

Het programma biedt twee workshoprondes, waarin vijf thematische en interactieve workshops parallel plaatsvinden. Bij aanmelding kunt u de workshops van uw voorkeur doorgeven.

Workshop 1: ‘Integratie en binding van Young professionals’ door Mark van Rijn  (Youngworks)

Van Rijn daagt u uit om uw organisatie te bekijken vanuit het perspectief van jongeren. U krijgt inzicht in hun belevingswereld en de drijfveren van jonge werknemers; waar zijn ze mee bezig, wat zoeken ze in hun werk en waarom? Wat hebben jongeren nodig qua begeleiding als u kijkt naar hun cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling? We bespreken factoren die behoud van jonge werknemers stimuleren, het belang van structuur en duidelijkheid en concrete vormen om in gesprek te blijven.

Er wordt ook ingegaan op de verschillen tussen de generaties in de organisatie. Hoe daagt u elke generatie uit zodat er synergie ontstaat op de werkvloer? En belangrijker nog; hoe creëert u de randvoorwaarden die leiden tot blijvend gemotiveerde medewerkers? Aan het einde van deze workshop heeft u inzicht gekregen in de behoeftes en normen en waarden van de jongste generatie op de werkvloer en kunt u dit vertalen naar passende begeleiding en HR-instrumenten.

Mark van Rijn werkt als trainer en adviseur bij Youngworks; hét bureau voor jongerencommunicatie. Hij geeft lezingen, trainingen en workshops over de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van jongeren, talentontwikkeling en motivatie aan docenten, praktijkopleiders, HR-managers en andere professionals die (dagelijks) met jongeren werken. Voor Youngworks werkte Mark ruim 15 jaar met en voor jongeren op het snijvlak van onderwijs, welzijn en jeugdzorg. Hij stond aan de wieg van succesvolle projecten gericht op media-educatie, jongerenparticipatie en talentontwikkeling voor jongeren in het bedrijfsleven, het onderwijs en de aandachtwijken van de vier grote steden.

Workshop 2: ‘Andere werkpatronen’ door Laura Keijzer (Berenschot) en Pieter van Beusekom (Hollandia Infra BV)

U wilt een organisatie met wendbare, vitale en tevreden medewerkers die hun talenten benutten en daarmee optimaal productief zijn? Het slim inzetten van andere werkpatronen kan helpen om dit ideaal te realiseren. Binnen ‘Andere werkpatronen’ draait het om het anders organiseren van werk. Denk bijvoorbeeld aan het invoeren van flexibele werktijden, een andere vorm van roosteren, werken met zelfsturende teams, het anders en slimmer bundelen van de taken en verantwoordelijkheden.

Leuk bedacht, maar hoe doe ik dat? Het invoeren van andere werkpatronen vraagt om de juiste randvoorwaarden. Hoe richt u de randvoorwaarden zó in dat andere werkpatronen een succes worden? Bijvoorbeeld de stijl van leidinggevenden:he kunnen leidinggevenden controle loslaten om vertrouwen te geven aan medewerkers? En hoe kunnen medewerkers de nieuwe ruimte die is ontstaan optimaal benutten? Kom naar deze workshop en hoor hoe o.a. Hollandia Infra BV dit succesvol heeft aangevangen. A+O Metalektro en Berenschot hebben Hollandia gespot als een bedrijf dat goed bezig is met andere werkpatronen en een inspiratiebron kan zijn voor andere bedrijven.

Laura Keijzer is consultant strategisch HRM binnen Berenschot. Zij helpt organisaties op weg hoe zij hun medewerkers productief, gezond en gelukkig langer kunnen laten doorwerken. Ze begeleidt veel bedrijven in de Metalektro bij het opstellen van actieplannen en beleid om medewerkers duurzaam inzetbaar te houden én om daar als bedrijf voordeel uit te halen.

Workshop 3: ‘Van een cursus volgen naar een echte kennisoverdrachtcultuur door Evelyn van de Veen  (ITAV TU Delft, evandeveen)

Als u uw medewerkers wilt laten ontwikkelen kunt u ze uiteraard op een cursus sturen. Maar ervaring leert dat dit vaak onvoldoende effectief is. Hoe kunt u er nu voor zorgen dat uw medewerkers zich blijvend ontwikkelen, de opgedane kennis toepassen in de praktijk en zelf aan het roer gaan staan van hun eigen leerproces? Wat is er nodig om het leren echt effectief te laten zijn? In deze workshop gaan we in op vier bouwstenen die bijdragen aan of voorwaardelijk zijn voor een succesvolle kennisoverdracht- en leercultuur binnen uw bedrijf.

Evelyn van de Veen verzorgt cursussen voor docenten en trainers. De trainingen zijn bedoeld zowel voor docenten in het hoger onderwijs, als voor mensen die als specialist in hun beroep trainingen verzorgen.

Workshop 4: ‘HR Analytics: Uw organisatie futureproof door inzet van big data’ door Erik van Vulpen (Analytics in HR)

Door het snelle tempo waarin technologische, economische en organisatorische veranderingen plaatsvinden, wordt HR van steeds groter strategisch belang. Echter, veel mens-gerelateerde beslissingen worden nog vaak op onderbuikgevoel genomen. Om op strategisch niveau mee te spelen is het daarom belangrijk dat HR leert om meer data-gedreven beslissingen te nemen. De technologie om HR-processen te ondersteunen is volop in ontwikkeling en de mogelijkheden om beleid te baseren op analyses van (big) data worden nog onvoldoende benut. HR analytics draait om het identificeren van de belangrijkste mens-gerelateerde drivers van bedrijfsresultaten.

Wat gebeurt er eigenlijk binnen uw bedrijf? Neemt u de juiste mensen aan? Wat is de optimale samenstelling van uw team? Waarom blijven uw medewerkers? Wie is succesvol en hoe slingert u innovatie aan? Welke invloed hebben uw medewerkers op bijvoorbeeld het rendement en de klanttevredenheid? HR Analytics kan het onderbuikgevoel onderbouwen of weerleggen met behulp van voorspellende analyses. Het maakt het mogelijk te achterhalen welke investeringen in mensen echt renderen en welke niet. Fantastisch toch? Maar wat betekent het voor uw organisatie, voor uw HR-professionals en alle medewerkers om dit soort systemen in te zetten? Hoe borgt u veiligheid en anonimiteit van al deze data?

Erik van Vulpen is organisatiepsycholoog en statisticus. Met twee masters op zak in psychologie en bedrijfskunde, is Erik een expert in het linken van HR-processen aan bedrijfsprestaties. Hij heeft veel ervaring op het gebied van statistiek en is oprichter van de blog ‘Analytics in HR’.

Workshop 5: Samenwerken OF samen werken door Willem Wijnen en Mabri Fennema  (Smart Group)

De technologische ontwikkeling vraagt van bedrijven om zich voortdurend aan te passen. Strategische wendbaarheid is cruciaal voor het succes van het bedrijf. In deze workshop gaan we in op: Welke aspecten zijn noodzakelijk om de stap te zetten van samenwerken naar samen werken? Wie heeft eigenaarschap van wendbaarheid en is toekomstgericht anticiperen iets van een organisatie of bieden organisatiegrens-overschrijdende oplossingen uitkomst? En hoe wendbaar is uw organisatie, hoe wendbaar zijn uw medewerkers, hoe wendbaar bent u zelf? Wat is uw rol als HR en directie om deze wendbaarheid van de organisatie, de medewerkers en uzelf te bevorderen?“

Willem Wijnen is directeur bij Smart Group en heeft jarenlange ervaring als veranderkundige bij grote bedrijven in diverse sectoren. Mabri Fennema is projectmanager bij Smart Group. Zij is jarenlang werkzaam geweest in de maritieme sector mbt Opleiden & Ontwikkelen.

Locatie

Damen Shipyards Group
Avelingen- west 20
4202 MS Gorinchem

Vervoer

Om deelname voor leden in Noord en Noordoost Nederland te faciliteren biedt NMT de mogelijkheid om gebruik te maken van gratis collectief busvervoer. Opstapplaatsen voor deze bus zijn Groningen, Heerenveen en Emmeloord. Bij aanmelding kunt u aangeven of u hier gebruik van wilt maken.

Deelnemen

U kunt zich tot en met dinsdag 1 november a.s. inschrijven. Tijdige registratie is gewenst vanwege het beperkte aantal plaatsen en de indeling van de workshops.De kosten voor deelname bedragen €50,- per persoon (excl. BTW). De bijeenkomst biedt plaats aan maximaal 75 personen en is exclusief voor leden van NMT. Deelname geschiedt op volgorde van aanmelding. Op het inschrijfformulier kunt u de workshops van uw voorkeur aangeven.

Klik hier om u aan te melden.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Annette Opstal, Human Capital Manager, via T 088 44 51 42 of E opstal@maritimetechnology.nl.