Dit evenement is geweest Bekijk komende evenementen
Voltooid, rechts vindt u enkele alternatieven

UITGESTELD: Samenwerken met de Koninklijke Marine? Ontdek de mogelijkheden tijdens de TER Helder (VOL)

“In verband met de aanhoudende Corona maatregelen wordt de TER Helder, helaas nogmaals uitgesteld. Samen met de Koninklijke Marine is er besloten een nieuwe datum te prikken zodra de maatregelen versoepeld worden en duidelijk is dat de TER Helder doorgang kan vinden. Zodra er een datum bekend is wordt u geïnformeerd.”

NMT en de Koninklijke Marine organiseren op 8 april 2021 de Technology Exchange Roadshow (TER) Helder. Samenwerking en kennisuitwisseling tussen de Koninklijke Marine en Nederlandse maritieme toeleveranciers (voornamelijk mkb) staan voorop. Tijdens de TER Helder krijgen de toeleveranciers voorlichting over de behoefte en de werkwijze van de Koninklijke Marine, die op haar beurt een beter beeld krijgt van de expertise en producten van de toeleverende bedrijven. Het maximaal aantal deelnemers is bereikt, aanmelden is niet meer mogelijk

De Nederlandse scheepsbouw heeft een lange traditie van het bouwen van schepen voor de overheden. Door de nieuwste technologieën in de schepen voor defensie en andere overheidstakken te verwerken, kan de industrie zich vanuit een innovatieve thuismarkt beter profileren op de exportmarkt.
Dit sluit goed aan op de behoefte van de Koninklijke Marine. Voor de life cycle support van huidige en nieuwe schepen wil de Koninklijke Marine haar relatie met de ketenpartners uit de industrie versterken, met als doel zich meer te kunnen richten op haar kerntaken. Met dit in gedachte heeft NMT met de Koninklijke Marine de TER Helder opgezet.

Programma

Datum: 8 april 2021
Tijd: 13.00 – 18.00 uur

Voormiddag (13.00 – 15.30 uur)

 • Opening door Directeur Materiële Instandhouding (D-MI), Commandeur Hartman, met een korte presentatie over de Koninklijke Marine en DMI
 • Korte presentatie over het belang van samenwerking met de Koninklijke Marine voor de Nederlandse maritieme industrie (Marnix Krikke, NMT)
 • Overzicht nieuwbouwprojecten en relatie met DMI (KTZ Hodes)
  Je wilt zaken doen met de marine, waar moet je rekening mee houden? Je krijgt meer informatie over o.a. kwalificaties van bedrijf en producten, verwervingstrajecten, ABDO
 • Overzicht huidige samenwerkingsvormen van DMI met de industrie en mogelijke kansen voor de toekomst (de heer Pieter van Noort / KTZ Jan ten Broeke)
  Hoe kunnen bedrijven bijdragen aan de voorbereiding van life cycle support voor nieuwbouw – DMI-DMO?
 • Innovaties CZSK (KTZ Dirk Meijer)
  Welke behoefte is er aan innovatieve producten en diensten wat betreft onderhoud, modificaties en upgrades aan de bestaande vloot?

Namiddag (16.00 – 18.00 uur)

 • Speeddates tussen NMT-leden, directeur DMI en zijn team (korte sessies van 10 minuten)
 • Afsluiting

Tussen de sprekers door is er ook tijd voor een koffiepauze.

Speeddates

Voor aanvang van de TER Helder leveren de deelnemende bedrijven een goede bedrijfsomschrijving aan en laten weten wat zij denken voor de Koninklijke Marine te kunnen betekenen of wat zij graag willen weten. Dit kan bijvoorbeeld via het opnemen van een filmpje.

Aan de hand van deze opgestuurde omschrijvingen koppelt de marine het bedrijf met de juiste afdeling van DMI of Innovatie, en de betreffende contactpersoon. Tijdens de speeddate krijgen de deelnemers de kans zich voor te stellen en in gesprek te gaan in een klein groepje.

Voor wie?

De TER Helder is bedoeld voor Nederlandse toeleveranciers actief in de maritieme maakindustrie, voornamelijk mkb’ers. Deze bedrijven doen nog geen of weinig zaken met de Koninklijke Marine. De bedrijven kunnen snel leveren voor de bestaande vloot, hebben een innovatief product en/of willen een innovatief product ontwikkelen in samenwerking met de marine.

Aan de kant van de Koninklijke Marine is deze dag met name interessant voor het management van DMI (MATLOG) en het Innovatieteam.

Het maximum aantal deelnemende bedrijven is gesteld op 50. Dit aantal is bereikt.
Let op, de TER Helder is alleen voor leden van NMT.

Waar?

Koninklijke Marine
Koninklijke Marinehaven 1, gebouw Kaiser (DMI-terrein)
Den Helder

Kosten

Deelname bedraagt € 95,- per persoon exclusief BTW. Er mogen maximaal 2 personen per bedrijf deelnemen.

Aanmelden

De TER Helder heeft het maximale aantal deelnemers bereikt en zit vol. Het is helaas niet meer mogelijk om je aan te melden.

Vanwege de huidige situatie omtrent COVID-19 en de beperkingen op fysiek contact wordt het een kleinschalig evenement, waarbij de richtlijnen van het RIVM strikt gehanteerd worden.

Meer informatie
Neem voor meer informatie over de TER Helder contact op met Joëlla Lucas, Trade Promotion Coördinator NMT via T: +31 (0)88 – 445 10 24 of E: lucas@maritimetechnology.nl.