Dit evenement is geweest Bekijk komende evenementen
Voltooid, rechts vindt u enkele alternatieven

Seminar ‘Ballastwater: regelgeving en behandeling’

De dag waarop het ballastwaterverdrag van kracht gaat lijkt nu écht dichtbij te komen. Door het seminar ‘Ballastwater: regelgeving en behandeling’ van Platform Schone Scheepvaart bij te wonen beschikt u over alle actuele kennis rondom dit onderwerp. Het seminar wordt gehouden op 22 juni 2016 in Rozenburg (Rotterdam).

Het ballastwaterverdrag is gericht op het voorkomen van de verplaatsing van schadelijke aquatische organismen en ziektekiemen. Ingenomen ballastwater dat elders geloosd wordt moet aan een bepaalde lozingsstandaard voldoen. Het ballastwater zal daartoe veelal aan boord behandeld gaan worden.

Om het verdrag in werking te laten treden is ratificatie nodig van 30 lidstaten die minimaal 35% van het tonnage in de mondiale koopvaardijvloot vertegenwoordigen. Momenteel hebben 49 landen geratificeerd met 34,79% en is die drempel bijna bereikt. De ratificatie door Peru, van 19 april jl., is hierin nog niet meegenomen. Daarnaast kennen de Verenigde Staten eigen ballastwaterregelgeving die complex blijkt uit te pakken.

Seminar

In dit seminar van Platform Schone Scheepvaart wordt ingegaan op de essentie van het ballastwaterverdrag. Waarom is dit verdrag tot stand gekomen en wat zijn de consequenties voor scheepseigenaren? Uiteraard wordt dit onderwerp niet alleen behandeld vanuit het perspectief van regelgeving en beleid, maar wordt ook ingegaan op praktijk en worden oplossingen om het ballastwater te behandelen gepresenteerd. Na afloop van het seminar is er gelegenheid na te praten en te netwerken.

Voor wie?

Dit seminar is bedoeld voor de hele maritieme sector: reders, werven, toeleveranciers, kennisinstellingen, havenautoriteiten, maritieme dienstverleners en overheden.

Datum en tijd

Woensdag 22 juni 2016, ontvangst om 13.00 uur, start programma om 13.30 uur. Om 17.15 uur vindt de netwerkborrel plaats.

Download hier het programma: Programma seminar ‘Ballastwater: regelgeving en behandeling’ .pdf

Locatie

EIC Mainport Rotterdam
Havennummer 5325
Noordzeeweg 6
3181 ML Rozenburg

Kosten

Voor leden van de bij het platform aangesloten organisaties: € 75,- p.p. niet leden: €125,- p.p. Studenten betalen €25,- p.p. Genoemde tarieven zijn excl. BTW.

Aanmelden

Meld u aan via het inschrijfformulier.

Meer informatie

Voor meer informatie over het seminar van Platform Schone Scheepvaart kunt u contact opnemen met Niels van de Minkelis, Stafmedewerker bij KVNR, via T 010-2176282 of E minkelis@kvnr.nl of met Sanne de Vleeschhouwer, Innovation Manager bij Netherlands Maritime Technology (NMT), via T 088 44 51 032 of E vleeschhouwer@maritimetechnology.nl.