Platform Schone Scheepvaart
Dit evenement is geweest Bekijk komende evenementen
Voltooid, rechts vindt u enkele alternatieven

Seminar Platform Schone Scheepvaart: Big Data voor efficiënt varen & Walstroom voor grote zeeschepen (VOL)

In het aankomende seminar van Platform Schone Scheepvaart worden twee onderwerpen besproken die emissies van de zeescheepvaart terug kunnen dringen.

Deel 1: Big Data, on the road to efficient shipping?
‘Autonoom varen’ wordt gezien als een belangrijke innovatie die de milieuprestatie van de scheepvaart kan verbeteren. Hoewel dit voor velen nog een stip achter de horizon lijkt, is e-navigation in al zijn facetten reeds werkelijkheid. Met moderne, steeds goedkopere communicatiemiddelen en grotere data- en rekencapaciteit wordt controle op afstand werkelijkheid. Zowel controle intern van het schip als een adequate respons op een wereld aan informatie buiten het schip, brengen invoering van op big data gebaseerde systemen binnen de horizon en kunnen helpen de efficiëntie te verhogen. De ontwikkelingen lopen deels parallel met de vanuit de EU en IMO gevraagde scheepvaartgedrag informatie. Deze informatie vergaring vormt de opmaat verband houdend met slimmere scheepvaart maar is ook een noodzaak voor competitieve scheepvaart van de toekomst door zuiniger en logistiek slimmer te varen. Big data gebruik is essentieel voor beide ambities.

De sprekers in het eerste deel zetten feiten en (science)fictie rondom dit onderwerp op een rij en geven informatie over bestaande technologieën en ontwikkelingen in de lopende regelgeving. Hierbij wordt een overzicht gegeven van de laatste stand van zaken rondom e-navigation, On board Monitoring en het gebruik van Big Data in de totale logistieke keten. Tevens wordt de link gelegd met de implementatie van de MRV richtlijn.

Deel 2: Walstroom voor grote zeeschepen
Het gebruik van een generator voor de toelevering van elektriciteit aan boord is milieubelastend. Eén van de mogelijkheden om bij het stilliggen in havens de emissies van CO2, NOx en fijnstof tegen te gaan is het gebruik van walstroom. Walstroom zorgt ook voor een reductie in de productie van geluid en trillingen. In Scheveningen Haven kunnen grote zeegaande schepen vanaf voorjaar 2017 gebruik maken van walstroom. De sprekers nemen u mee in de totstandkoming van dit project en de mogelijkheden voor de zeevaart.

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor wie?
Dit seminar is bedoeld voor belanghebbenden in de maritieme sector: reders, werven, toeleveranciers, verladers, kennisinstellingen, havenautoriteiten, maritieme dienstverleners, overheden, NGO’s en andere geïnteresseerden. Voertaal is Nederlands.

Datum en tijd
Woensdagmiddag 8 maart 2017. Ontvangst om 12:30 uur, start om 13:00 uur en afsluiting van het seminar om 16:00 uur. Aansluitend, van 16:00 uur tot 17:00 uur, bent u welkom bij de feestelijke ingebruikstelling van de walstroominstallatie in Scheveningen. Na 17.00 is er nog gelegenheid na te praten tijdens een borrel.

Programma
170308_programma PSS

Locatie
De Rokerij, Dr. Lelykade 188,
2583 CN Den Haag (2de haven Scheveningen)

Kosten
Voor leden van de bij het platform aangesloten organisaties: € 75,- p.p. niet leden: €125,- p.p. Studenten betalen €25,- p.p. Genoemde tarieven zijn excl. BTW. Voor de betaling van het seminar wordt een factuur verzonden vanuit Netherlands Maritime Technology BV aan opgegeven adres.

Aanmelden
Aanmelden is helaas niet meer mogelijk, omdat het maximum aantal deelnemers is bereikt.

Meer informatie
Voor meer informatie over dit seminar van Platform Schone Scheepvaart kunt u contact opnemen met Johan de Jong (MARIN) via: J.H.de.Jong@marin.nl of met Jorrit Harmsen (TNO) via: jorrit.harmsen@tno.nl. Voor praktische vragen kunt u terecht bij Sanne de Vleeschhouwer.